صنایع دستی زنجان تلفیق هنرمندانه خلاقیت با مس /سوغاتی ازجنس مس

در سال ۲۹ یا ۳۰ ه.ق سعید بن عاص که برای جلوگیری از نفوذ شورش خراسان به گرگان مأمور شده بود و از حاکم محلی ۲۰۰ هزار درهم گرفت و با او صلح کرد. ناصحی: ببینید آن زمان که سنتی بود دستگاه آلات خاصی نبود؛ چکش، کوره، قیچی و چند پرس دستی بود که تهیه …

ادامه مطلب