19 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

یک عدد از نحوه های کارا در مقاوم سازی به کار گیری از دمپر یا این که میراگرها می باشد که انرژی لرزه ای وارده بر ساختمان را اتلاف می کند. مهمترین نکته در مقاوم سازی فونداسیون در روش اجراء شمع، تولید اتصال مطلوب بین شمع و فونداسیون می باشد که از انتقال نیروهای حاصل از سربار وارده به فونداسیون و شمع اطمینان تام به کار آید. بهسازی لرزهای البته جامع نگرتر بوده و به همین مراد انجام می‌گیرد که همه عناصر ساختمان، چه سازهای و چه غیر سازهای، در زمان نیروی وارده از جانب ز‌لزله عملکرد بهتری را از خود نشان دهند. به هر حالا در صورتی که بتوان تعمیرات را بدون ساخت خلل به جهت عملکرد فعلی انجام داد، امکان وصال به اهداف وجود دارد. در صورتی که به علت حصر های فضایی در نزدیکی فونداسیون موجود نتوان از شمع برای ارتقا ظرفیت باربری پی به کارگیری نمود می توان از ریز شمع ها به جای شمع استفاده کرد. کوچک شمع به شمع های اهمیت قطر کوچک (کمتر از 300 میلیمتر) اطلاق می‌گردد میتوانند به رخ عمودی یا مایل در اطراف جسم پایه تولید شوند اینکار به طور معمول حساس تسلیح فولادی سبک و تزریق فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه میباشند. انتهای اتصالات می تواند از نگهدارندههای فولادی متصل به اجزای سازهای یا بلوکهای بتن مسلح اجرا شده در محل عمل باشد. یکی از از روشهای در دست گرفتن خیز سازه و ارتقا سختی، مقاومت و یکپارچگی کفها و سقفهای بتنی، استفاده از صفحه ها و ورقهای فولادی است. الیاف FRP یکی از دیگر از روشهای مقاوم سازی می باشد که برای تقویت تیرها به کار میرود. مقاوم سازی یکی از زمینه های تخصصی کار منزل بتن است. طریق اجرا و مدت زمان مصرف مطابق توضیحات چسب اپوکسی MTOBOND P1800 است. همین نامگذاری شامل اعضایی که به طور هم زمان ذیل خمش قرار داراست هم می شود. برای ساختمان های مهم قاب خمش پذیر، اجرای صحیح اتصالات پانل ها حدود 68 درصد به سختی جانبی قاب طولانی تر کرده و همینطور مود تغییر‌و تحول صورت سیستم از تغییر صورت برشی به تغییر و تحول رخ برشی خمشی تبدیل می گردد. به علاوه، پروسه تعمیرات و بهسازی این سازهها حیاتی دشواری بیشتری همپا است، چون بخش اعظم این سازهها در هم اکنون سرویس هستند و همچنین تخصص اکثر مهندسان بنا نیز در تولید سازههای تازه است. کلاهکی مثل رخ در پایین آن می بایست اجرا شود تا از پیوستگی آرماتورهای مازاد حساس شمع موجود اطمینان حاصل شود. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی تونل ها لطفا از ورقه ما بخواهید.