کوچک کردن سینه با جراحی، لیپوساکشن، طب چینی، ورزش ⋆ کلینیکها

همین فعالیت جراحی که ماموپلاستی کاهنده هم نامیده می شود ، اساسی برداشتن چربی ، بافت غددی ، و پوست از سینه ، سبب تولید سایز سینه متناسب حساس بدن شما ، و کاهش ناراحتی همراه با سینه های تبارک شود . نوسان وزن: زنانی که وزن قابل توجهی از دست میدهند، اعتنا داشته باشند که این کاهش به طور معمول کلیدی کاهش حجم سینه همراه است. همین برش ها و جراحت ها بستگی به مدل جراحی شما دارد. همینطور ممکن است شما یک اسکار عمودی داشته که از نوک سینه به زیر کشیده می شود. با تمرین منظم می توانید شاهد کاهش سایز سینه خویش باشید. شما می توانید همین تمرین را ۵ تا ۱۰ توشه در روز انجام دهید. هزینه همین دسته از جراحی زیبایی، اساسی توجه به تبحر جراح، مشاوره ، مقدار جراحی آیتم نیاز، آزمایشات و نگهداری های قبل و سپس از جراحی مختلف است. پیروزی و بی خطربودن جراحی شما ، تا حد زیادی به صداقت و صراحت شما طی جلسه مشاوره بستگی داراست . خانم هایی که بیشتر وزن متعددی دارند. افرادی که اهمیت بیش تر وزن میباشند خوبتر میباشد قبل از عمل کمتر وزن داشته باشند. کار جراحی ریز نمودن سینه می می بایست پس از هدایت های یک جراح مجرب انجام شود . روشهای متفاوتی برای کمتر سایز سینه وجود دارااست نظیر رعایت رژیم غذایی و یا این که بیرون سازی چربیهای اضافی. اصلی این حال، داشتن یک رژیم غذایی غنی از میوهها و سبزیجات کافی نیست، به عنوان مثال، بها غذایی کرفس متعدد از ارزش حركات ورزشي كوچك كردن سينه مردان غذایی بروکلی است. به جهت این عمل شخص به مدت ۲ الی ۴ ساعت زیر بیهوشی عمومی قرار می گیرد . این حرکت، دست های شما را تقویت می نماید و به کمتر حجم نصفه تنه بالایی تان، از گزاره سینه ها، کمک می کند. طی مطالعات و تحقیقات انجام شده، در اواخر دههی 30 سالگی، نشانههایی از پیری زودرس در پوست نواحی گوناگون تن ظاهر می گردد که سینهها نیز از همین قاعده مستثنی نیستند. جراح شما می بایست توضیح دهد که احتمال پیدایش این خطرات و عوارض چه میزان است ، و در شکل وجود آنها چگونه زیر معالجه قرار می گیرند. میزان جدید سینه می بایست به تسکین درد و حصر های جسمی بیمار که قبل از کمتر سینه تجربه کرده است، کمک کند.