کربن فعال در صنایع مختلف چه کاربردهایی دارد؟

40 و در دسته پودری در مش 200 ارائه میشود. خرید کربن فعال جاکوبی به دو شکل پودری و گرانولی می تواند رخ بگیرد. کربن اکتیو در تصفیه پساب بیولوژیکی برای از در بین بردن باکتری و مواد خطر آفرین و در مرحله سوم پخش تصفیه پساب از آن استفاده می کنند. کربن فعال در صنعت های گوناگونی مثل مثل تصفیه هوا، تصفیه آبها، جدا سازی طلا و… 3- کربن فعال میله ای (EAC) : نوعی از کربن های فعال به صورت استوانه ای بوده که دارای عبور دادن PAC از باطن یک قالب و فشرده سازی آن به دست می آید که به عنوان فیلتر نیز مصرف می شود. از کربن اکتیو به عنوان یک فیلتر در همین دستگاهها برای کاهش آلایندههای گازی به کار گیری میشود. بازرگانی اسپوتا، اساسی چند سال سابقه در راستا فروش کربن اکتیو خارجی و نوع های متعدد آن، می تواند یک مرجع معتبر به جهت خریدهای شما دوستان خوب باشد. پس از حرارت دهی زغال در این شرایط دمایی، سوراخ و منافذ ریزی روی تراز آن تولید می شود که در جذب مواد آلاینده موجود در آب اثرگذار می باشند. ولی به دلیل حذف واسطهگری و فروش مستقیم بازرگانی اسپوتا، قیمت کربن فعال ارائه شده بوسیله اسپوتا فراوان پایینتر از سایرین میباشد. حجم پایین فیلتر ها منجر کارکرد ضعیف آن ها و تمام شدنشان در دوران های وقتی نزدیک به نیز است. کربن فعال (اکتیو) بعد از آن از تصحیح فیزیکی، فراوان متخلخل می باشد و منافذ مضاعف ریزی در ساختار آن به وجود می آید، همین مسئله منجر شده تا مرحله بازه زمانی کربن نسبت به حجم آن فراوان بالا باشد. از مزایایی آن می توان به مقدار بالای تراز فعال در واحد حجم اشاره کرد اما به خاطر میزان کوچک ذرات افت فشار بالایی را به وجود می کربن فعال به جهت پوست آورد. کربن فعال شکلی از کربن است که منافذ مضاعف و تراز ویژه بالایی دارااست و به تیتر زغال فعال هم شناخته می شود.