پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار – اینستروسنتر

به تیتر مثال از آنجا که مقداری از روغن کمپرسور به همراه ماده مبرد در طول چرخه حرکت میکند، در رخ از دست رفتن گاز، یه خرده از روغن نیز از سیستم خارج پرشر سوئیچ آتش نشانی میشود. المان حسگر فشار یک سوئیچ فشار ممکن هست طوری تهیه و تنظیم شود که به اختلاف دو فشار جواب دهد این سوئیچ ها وقتی که اختلاف فشار بسیار میباشد فراوان موثر هستند به عنوان نمونه به جهت تشخیص فیلتر گرفتگی در سیستم تامین آب سوئیچ ها می بایست طوری طراحی شوند که فقط به تفاوت جواب دهند و به جهت تغییر در فشار بی آلایش عملکرد نادرست نداشته باشند. پرشر سوییچ های هیدرولیک در خودرو ها کاربردهای اکثری دارند بعنوان نمونه به جهت هشدار در صورت افت فشار روغن موتور به ذیل سطح ایمن، و یا این که در دست گرفتن قفل مبدل گشتاور کاربرد دیگری از دکمه های فشار هیدرولیک می باشد. به خواسته باز‌نگری عملکرد درست پرشر سوییچ به اندازه است سیم های متصل به سوییچ فشار را اهمیت بیرون کشیدن اتصالات سیم از پایه های سوییچ قطع کنید. پرشر دکمه سالید استیت اهمیت کاغذ سناریو میباشد و از یک کرنش سنج و یک ترایاک تشکیل شده است که خروجی آن به صورت آنالوگ یا این که دیجیتال می باشد و حساس 4 نقطه سویییچ گوناگون قابل برنامه ریزی می باشد. سوئیچ فشار مثل مانومتر از المان های یکسانی به جهت تبدیل فشار به حرکت مکانیکی استعمال می کند. پرشر کلید سری KP دانفوس یکی از از عمده ترین پرشر دکمه های گزینه به کارگیری می باشد. در سیستم های در اختیار گرفتن گرد و غبار،یک دکمه فشار بر بر روی نصیب بالای آن کارگزاشتن شده میباشد که وقتی که فشار هوا کاهش از حد واجب باشد زنگ هشدار را به صدا درمی اورد. در این مدل پرشر کلید باید تا جای ممکن مانع از جرقع زدن در قسمت الکتریکی شد.همچنین پرشر کلید گاز برای گازهای مشتعل کاربرد دارند. سنسور، اختلاف فشار میان دو محل ورود را تشخیص می دهد و سوییچ را فعال می نماید در صورتی که مقدار فشار در دو ورودی برابر باشد هیچ اتفاقی نخواهد زمین خورد البته به محض اینکه فشار در محل ورود فشار بالا دوچندان شود دیافراگم به نصیب کم فشار رفته و در انجا شفت یا پیستون را به سمت سرپیچ تکان می دهد. در صورتی که فشار کاهش از میزان تهیه شده باشد، سوئیچ فشار ممکن است به رخ باز (Normally open) یا این که بسته (Normally Close) باشد. محدوده کاری همین سوئیچها از فشار خلا تا 11 مگاپاسکال می باشد و دقتی کلیدی خطای 2 درصدی دارند. همین دستگاه با توجه به فشار کاری و سیال اشکال مختلفی داراست که در ادامه گونه های آن را ابلاغ میکنیم.