وظیفه رینگ پیستون در خودرو – 3 وظیفه رینگ پیستون – کارورکس

پیستون ایده آل بایداستوانه تام باشدولی درحقیقت چنین نیست.مقطع پیستون،دایره رخ یاکمی بیضی رخ ساخته میشود. بربدنه پیستون،درقسمتی که محورهای گژنپین قراردارد،بارزیادی وارد نمیشود.بیشترین نیروبه دامنه فعال پیستون که درسطوح عمودی برتکیه گاه گژنپین میباشد وارد میشود. دامنه پیستونها به سه حالت:کامل(بدون برش)،برش نیمه وبرش کامل ساخته میشود.درموتورهای شاتون کوتاه،دامنه پیستون برش تمام دارد. رینگ فشاری بالاترین یا این که نزدیک ترین حلقه به گازهای احتراق است و در معرض بیشترین میزان خوردگی شیمیایی و همچنینی بالاترین دمای کار قرار دارد. انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر: همانطور که در بالا عنوان شد دمای پیستون به زمان فعالیت به شدت افزایش می یابد و بایستی دمای آن کمتر پیدا کند که رینگ ها در این فرمان تأثیرگذار بوده و اساسی انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای پایین تری دارااست به کاهش دمای پیستون کمک نحوه کارگزاشتن پیستون بر روی شاتون می کند. اهمیت توجه به همین که 4 شیار در پیستون ایجاد شده ، این پیستون نیز وابسته به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. لقي تقريبی بين سيلندر و پيستون با دقت به شكل (4) ، بايد بين0/03 تا0/1 ميلي متر با دقت به مدل و متاع پيستون باشد به نحوی كه فيلر دارای نيرويی بين 20 تا 35 نيوتن از بين سيلندر و پيستون بیرون گردد. پیستون یک عدد از قطعات متحرک و با موتور می باشد که در داخل سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار سطح اهمیت چرخه یعنی مکش ، دانسیته ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) رخ گیرد. سبب می­شود پیستون حین حرکت درون گوشه و کنار سیلندر در مسیر صحیح حرکت کند. حلقه روغنی مسئول پاک کردن روغن های اضافی از بر روی جداره سیلندر را حین حرکت پیستون به عهده دارد. و عمود بر جهت حرکت پیستون تولید شده و محل قرار گیری گژن پین است. 2 – دومین چیزی که بایستی اندازه گیری کنیم، فاصله دهانه حلقه زمانی که روی سیلندر قرار میگیرد. نشت دوچندان بنزین از سر پیستون و به کارگیری از حلقه نامرغوب از عواملی هستند که سبب ساز خراب شدن این قطعه در زمانی کوتاه خواهند شد. این مشکل وقتی شکل میدهد که لقی فی مابین پیستون و سرسیلندر فراوان باشد و صدای تلق و تلق از داخل سرسیلندر شنیده شود، همین خلل باعث تنش، رخنه و سپس منجر شکستگی سیلندر میشود. در این خودروها کلیدی دقت به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون ساخت می شود که از عکس العمل سوپاپ ها کلیدی همین قطعه دوری می کنند. همین امر باعث می شود، پیستون بیش از حد حرکت نماید و سبب ساز ضربه زدن به دیواره سیلندر شده و تولید سر و صدا کند که به تیتر ضربه پیستون شناخته می شود. آلومینیوم زمان گرم شدن منبسط می­شود، و به همین جهت می­بایست رواداری کافی را به جهت حرکت آزادانه آن در درون سیلندر پیش بینی نمود. رینگ پیستون همینطور می­بایست عایق بندی قابل قبولی نسبت به کناره های شیار حلقه ساخت کند. فاصله استاندارد استاندارد دهانه حلقه باطن سیلندر دربین ۱۵ صدم میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر است. به جهت ارزیابی عملکرد فعالیت موتور و این‌که موقعیت کاری آن چطور میباشد و آیا مشکلی دارااست و یا در آینده دچار مشکلی خواهد شد یا خیر روشهای متمایز وجود دارااست یکی از از این شاخص ها چگونگی وضعیت پیستونهاست . دسته ریختهگری که فضای متخللی داراست و مقاومت گرمایی کاهش در خودروهایی کلیدی اقتدار پایینتر به کار گیری می‌گردد و نوع آهنگری که بافتی متراکم و قوی داراست به جهت ماشینهای سنگین اساسی قدرت فراتر مورد استعمال قرار میگیرد. در حالت کلی حداکثر مقدار خلاصی میان رینگ و پیستون روستا صدم میلی متر هست و چنانچه از 0.10 میلیمتر خلاصی اکثر باشد، بایستی بیستون یا این که رینگ ردوبدل گردد. برای صاف کردنش به اندازه میباشد یک مقدار از پیستون را باطن سیلندر قرار بدهیم لین لبههای رینگ را برای ما میزان میکند. عملکرد پیستون در خودرو همین میباشد که به عنوان یک پلاگین متحرک در سیلندر کار کرده و نصیب پایینی محفظه احتراق را تشکیل دهد. در همین نوشته قصد داریم به جهت آشنایی بیشتر شما اصلی پیستون به عنوان یک راننده فن ای بپردازیم و از عملکرد و محصول و اشکال آن تا دلایل خرابی و نماد های آن حرف کنیم. اگر میخواهید که از پیستون قدیمیاستفاده کنید، باز‌نگری کنید که جای شیارهای رینگ سلامت میباشند و روی جداره آن خط و خشهای عمیقی وجود نداشته باشد. از کمترین فیلر به کار گیری می‌کنیم فیلر 0.05 میلیمتر (mm) را میان رینگ و شیارش قرار میدهیم. سیلندر و پیستون از مهمترین و دارای ترین اجزای یک خودرو می باشند که وظیفه اهمیت انتقال نیرو را بر عهده دارا‌هستند و در شکل فساد آن ها هزینه تعمیرشان فراوان بالا نحوه جا زدن پیستون ef7 می رود. ازطرف دیگر،شاتون ازقسمتی که بامیل لنگ درگیراست حرکت دورانی می نماید وازقسمتی که باپیستون درگیراست،حرکت خطی میکند.