ورق های فولادی و کاربرد انها/دانشنامه اهن و فولاد/اهن دیجی سایتی مطمئن

گزیده از جنس تولیدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی مرحله ورق بوسیله اسید، به واحد اسید شوئی انتقال می یابد.در خطوط اسیدشوئی کلافها پس از گشوده شدن بوسیله قرقره های باز کننده وارد حوضچه های اسید از گونه اسید کلر یدر یک شده و در آنجا جهت اکسیدزدایی شسته می شو ند. گالوانیزه گرم فرایندی می باشد که طی آن قطعات ساخت شده پس از غوطه وری در مذاب رویپوششی از بر روی خالص و یا این که آلیاژ روی آهن که دارای پیوند های متالورژیکی (فلزی)به فلز اساس ( آهن ) متصل می گردد . البته پوشش فلزی شامل ورقهای فلزی فرم شده در طرحهای متنوع است، که به دلیل ماهیت پوشش شیروانی ( که تماس دایمی مهم باران و برف است) می بایست ورق استعمال شده اصلی پوشش گالوانیزه باشد، تا از خوردگی و زنگزدگی آن پرهیز شود. ورق های رنگی در رنگ های متنوعی تولید می شود که مهم استاندارد یکسانی در تمام دنیا می باشد. در مجموعه آهن پرایس فروش ورق سیاه حساس قیمت های رقابتی انجام می گیرد و در تناژ های بالا فروش ورق سیاه به ارزش کارخانه صورت می پذیرد. در شرایط رول فرم عرض ورق های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض ۱۰۰ سانت و ۱۲۵ سانت و ۱۵۰ سانت و ۲۰۰ سانت را دارا خواهند بود.طبعا در وضعیت رول فرم حصر طولی وجود نخواهد داشت. ورق سیاه به دو شکل کلی رول فرم و فابریک ساخت می شوند . طبق معمول ورق های گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می نمایند تا ورق رنگی تولید شود. علت استعمال از آهن گالوانیزه آهن گالوانیزه ، آهنی می باشد که کلیدی بر روی پوشانده شده باشد. در حلبی ، بر بر روی آهن ، پوشش قلع بکار رفته میباشد و فعالیت معکوس آهن گالوانیزه ورق آهن طرح دار انجام میشود. لایه الیاژی بر روی اهن ۸۰% الی ۱۰۰ بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو پوشش را ممکن هست ، شامل گردد . در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت قیمت ورق آهن ضخامت 1.5.