نمی دانید آنتی اسکالانت چیست؟

اگر دوز مصرفی تحت باشد، استفاده کردن و نکردن این ضدرسوب ها تفاوت چندانی ندارد. طریق عمل آنتي اسکالانت يا محلول رسوب زدا جهت مختل کردن انباشت توليد رسوب است. همین ضدرسوب در در دست گرفتن رسوبات نمکهای معدنی موءثر می باشد و در بویلرها و دیگهای بخار و همچنین در برجهای خنککننده مورد استعمال قرار میگیرد. رسوباتی که بر بر روی غشای دستگاه RO ساخت می شوند به همین فیلتر ها زخم می رسانند که سبب کاهش راندمان دستگاه و همینطور میزان مرغوب بودن آب تصفیه شده خروجی می شود. رسوب گیری منافذ ممبران ها به مرور فشار متعددی را به موتور دستگاه وارد نموده و همچنین مصرف انرژی را هم تا حد زیادی افزایش می دهد. شرکت زیست آب پژوهش وارد کننده انحصاری این برند دوستداشتنی بوده و به عامل حذف واسطه ها ارائه دهنده بهترین بها به تامین کنندگان آنتی اسکالانت در مرز و بوم می باشد. میزان هدر رفت آب هم داخل دستگاه RO وقتی که از آنتی اسکالانت های استفاده نمی شود ارتقا می یابد و عمده همین آب ها بدون کار تصفیه از درون دستگاه خارج می شود. شما می توانید برای به دست آوردن داده ها عمده و استعلام ظریف بها گونه های مختلف آنتی اسکالانت های موجود در بازار کلیدی کارشناسان کمپانی فنی مهندسی ایکو تماس بگیرید و از مشاوره بدون پول کارشناسان هم بهره مند شوید. به عبارتی طور که در ارتفاع نوشته بارها اشاره شد، این مواد به شدت در برابر ایجاد رسوب بر بر روی ممبران های دستگاه های آب شیرین کن صنعتی و اسمز معکوس مقاومت می کنند. ماهیت مواد تشکیل دهنده آنتی اسکالانت آویستا (Avista) باعث شده می باشد که در مقادیر دوز اندک در در اختیار گرفتن رسوبات آلی و معدنی دوچندان کارآمد باشد. آنتی اسکالانت با گونه های مختلفی در بازار میباشد که مواد و ترکیبات تشکیل دهنده آن مهم نیز مختلف است. کارآیی دیسپرسانت های متعدد می تواند برای مواد متعدد متفاوت باشد. آنتی اسکالانت از مواد ضد رسوب می باشد که جهت در اختیار گرفتن رسوبات در سیستم های اسمز معکوس RO استعمال می شود. تفاوت در pH آنتی اسکالانت سبب ساز شده می باشد که به جهت رفع رسوبات که در نتیجه وجود املاح و یونهای مختلف در سیالهای متعدد است، ایدهآلترین ضدرسوب با pH مطلوب به کار برده شود. اگر شما هر نوع سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و طرز استفاده از روش تست آنتی اسکالانت دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.