نام نویسی کنکور سراسری 1401 آغاز شد

برای ۱۵ % دیگر که رشتههای پرطرفدار هستند کنکور کتاب کنکور رشته الکتروتکنیک قابل حذف نیست. زلفیگل حساس ابلاغ این‌که در حال حاضر ۸۵ % کنکور حذف شده است، گفت: به جهت رشتههای پرطرفدار کنکور حذفشدنی نیست. وی افزود: یک نکته را روشن بگویم؛ در اکنون حاضر ۸۵ درصد کنکور اصلی لحاظ سوابق تحصیلی و اینها حذف شده است. رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: مدیر سازمان سنجش طی جلسهای که در کمیسیون اورجینال نود برگزار شد، برای آزمون دوباره گرفتن از دانشجویان به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری ارجاع میداد درحالیکه در آن ماده اذن برگزای آزمون مجدد به جهت برخی از داوطلبان دیتا شده است؛ خیر افرادی که به عنوان دانشجو در حال کتاب کنکور جامع ادبیات تحصیل هستند. گزینش فن محل در تراز دوم کامل شدن ظرفیت چهل و هشتمین عصر آزمون پذیرش دستیار تخصصی از چهارشنبه ۱۳ بهمن شروع شده میباشد و تا روز یکشنبه ۱۷ بهمن ادامه دارد. از سال ۷۱ امکان تعیین دانش جو در بیشتر حرفه ها به صورت مستقر و بر اساس تقسیم بندی استان، منطقه و قطب آموزشی انجام شد و تعداد حرفه های قابل تعیین نیز از ۱۵۰ رشته به ۱۰۰ فن کمتر یافت. همین طور که دانش کده ها و فن های تحصیلی فراوان می شد دردسرهای جدیدی هم رخ می داد. از سال ۷۷ نیز کنکور در یک تراز و در ۵ مجموعه علم ها ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبانهای خارجی و هنر برگزار می شود. سال بعد از آن کنکور صرفا به جهت نظام قدیمیها ۲ مرحله ای بود. از تمامی اهمیت تر مشکلات مربوط به دوری راه و روش دانشجویان از محل زندگی شان و دردسرهای سکونت دانشجویی در شهرهای ریز و بزرگ کشور ایران بود. کنکور آن سال کنکوری بود در بحبوحه تحولات انقلابی. کنکور در سال ۵۸ نیز اجرا شد اما پس از آن برای انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها تعطیل شدند و تا چهار سال (سال ۶۱) کنکوری برگزار نشد. آن سال ها ۱۷۰ هزار دانش جو داشتیم که در ۱۵۰ رشته، علم آموزی می کردند. سال ۷۵ دیپلمه های نظام جدید رسیدند پشت دروازه دانشکده ها و کنکور ۲ تراز ای شد. پس از کامل شدن فرم مهم کلیک بر بر روی دکمه «تائید و ادامه» وضعیت ورود به تراز سپس فراهم میشود. کنکور دانشگاههای فنی و حرفهای شامل همگی رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش می گردد که شامل دروس عمومی نظیر ادبیات ۱و۲، دینی و زندگی ۱و۲و۳ و دروس مبنا مانند ریاضی ۱و۲ در بعضی از رشتهها مثل کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر) و الکتروتکنیک (مهندسی برق) ریاضی ۳، فیزیک ۱ و دروسهای تخصصی در هر فن میشود.