موتور برق-دیزل ژنراتور-ژنراتور برق-انواع موتور برق

در واقع واحد سنجش اندک صدا بودن موتور برق باید جزو نهایی میزان های گزینش و خرید موتور برق مطلوب باشد. نکته مضاعف مهمی که می بایست به آن اعتنا کنید، این هست که حتماً بایستی از دکمه تبدیل یا این که چنج آور به کار گیری کنید. در بعضا از وسایل برقی، مثل یخچال، قدرت مصرفی لحظه راهاندازی، که لحظه زیاد کوتاهی است، بسیار بزرگتر از قدرت مصرفی دستگاه در وضعیت معمولی است. در همین سطح کلید روی موتور را در وضعیت ON قرار داده و مدل استارت را بکشید تا موتور پر‌نور شود و شروع به کار کند. آن گاه از آنکه کلید را کارگزاری و سه وضعیت را بازدید کردید، آن را بر روی وضعیت GEN قرار دهید. بعد کلید حیاتی تابلوی توزیع منزل را در وضعیت موتور الکتریسیته شیپور مازندران OFF قرار دهید. اکنون میتوانید حالت سوییچ با تابلوی توزیع را بر روی ON قرار دهید تا برق به ساختمان وارد شود. مدار الکتریکی تابلوی ژنراتورهای حتمی دستی متنوع است، اما اصول کاری آن‌ها شبیه آن چیزی هست که گفتیم. بعضی استارتها الکتریکی میباشند و با فشردن کلید میتوانید دستگاه را راهاندازی کنید. اتصال موتور-ژنراتور به بارها پس از قطع الکتریسیته شبکه سراسری و راهاندازی موتور کلیدی رعایت نکات ایمنی انجام میشود. برای مثال، در اینجا میتوانید در میان برق شهر و موتور ژنراتور یک عدد را انتخاب کنید. دکمه چنج آور با هست که در واقع شما اهمیت آن تغذیه ساختمان را تعیین میکنید. دارای دقت به جدول مصارف بالا، باید یک موتور برق حیاتی اقتدار اکتیو ۶۲۵۰ وات یا فراتر را انتخاب نماییم تا توان پاسخگویی بار را داشته باشد. در همین بخش، مواردی را درباره محافظت از موتور الکتریسیته ابلاغ می‌کنیم که می بایست به آن ها توجه کنید. باید به این نکته توجه داشت که میزان توان الکتریسیته مصرفی مورد نیاز چه مقدار هست و آن گاه از به دست آوردن دیتاها تکمیلی اقدام به خرید موتور الکتریسیته آیتم لحاظ نمود. هرچه فضا و تعداد وسایل محل بیشتر باشد، نیاز به موتور برق ِقوی تری دارید. از همین رو در عمده موارد از یک منبع تغذیه که ولتاژ مستقیمی (DC) در حدود ۱۲-۲۴ ولت را ساخت می کند به جهت رویه اندازی موتور استعمال می شود. OFF: در این وضعیت، برق انقطاع بوده و ساختمان از هیچ منبعی تغذیه نمیشود. است که پر‌نور بودنشان در موارد انقطاع الکتریسیته برایمان ضرورت دارد و به جهت افراد متفاوت میتواند گوناگون باشد. پس از آن میتوانید ژنراتور را به سیستم الکتریسیته متصل کنید. برای اطلاع دقیق از میزان مصرف برق اثاثیه برقی خویش میتوانید پلاک روی آن‌ها را بخوانید.