مهاجرت به ترکیه چگونه است؟

سفر های روزانه: حرکت روزانه مردمان از اطراف شهرهای پهناور به جهت همین که کارکنند و یا این که از خدمات و امکانات داخل شهر استعمال کنند به باطن شهر می مراحل که نوعی از هجرت های داخلی است . اگر هم از عینک به کار گیری می کنید، یک جفت اسباب یدکی و / یا یک نسخه از تجویز چشم پزشک معالج خویش را به همپا داشته باشید. در همین نوشتار میخواهم یکسری مورد از مهمترینِ این متغیرها را فهرست کنم و مَخْلَصِ کلامم این هست که به جهت هرگونه تصمیمی مبنی بر رفتن، ماندن و یا این که برگشتن، هرکسی می بایست به چنین متغیرهایی در آیتم زندگی شخصیش رجوع و برگشت نماید و ببیند که کنش عقلانی به جهت او کدام است، آنگاه تصمیم بگیرد و پای تصمیم و تبعاتش هم بایستد. فکر میکنم این شیوه عاقلانهترین مدل تصمیم گیری در این باب است. دارای همین مقدمه شروع میکنم که در همین نوشتار قصدی مبنی بر ارزشگذاری اخلاقی هیچ عملی در عمل نیست. و گمان می‌کنم بدترین و غیرعقلانیترین گونه تصمیمگیری هم، حرکت دارای جو و مد موجود در جامعه، صحبت های خاله جان و انسی خانم و بطور خلاصه “تصمیمگیری نمایشی” است. چنانچه یک شهروند آلمانی، شهروندی غیر رسمی یا این که غیر سوئیسی را کلیدی اجازه (Beibehaltungsgenehmigung) از دولت آلمان به دست آورد(به عنوان مثال: روابط نسبی موجود، اموال در آلمان یا در مملکت دیگر، در صورتی که اشغال خارجی نیاز به شهروندی خانگی داشته باشد). انگیزهی دیگر قراری بود که با چند از دوستان خوب مهاجرم در آلمان داشتم مبنی بر این‌که مدتی پس از بازگشت، گزارشی از حس و حال روانیم بدهم. من ترجیح می ‌دهم که از همین حالایم، مهاجرت ne demek لذت ببرم. مقدمهی دیگر تفسیر دربارهی ترجیح یک سبک زندگی است. همانطور که عرض کردم همین تنها یک سبک و ترجیح شخصیاست و مانند هر سبک دیگری علاوه بر منافع، تَبَعاتی هم دارد. در طرز های اخذ اقامت شما می توانید از همان ابتدا اقامت موقت (TRP) مرزوبوم مقصد را اخذ نمایید که در غایت و پس از کسب بعضی موقعیت (که در مقاله های دارای ارتباط حساس هر طرز به صورت کامل تفسیر دیتا شده) سبب ساز به دریافت اقامت دایم و پاسپورت (تابعیت) آن مرزو بوم خواهند شد.