طب سنتی از دیدگاه دکتر خیراندیش

در شروع این برنامه، حسین خیراندیش در جواب به پرسشی درمورد نحوه ورودش به میدان سیاست و آشنایی حیاتی شهید بهشتی اظهار کرد: من از سالیان 54 و 55 مهم جریان انقلاب آشنا شدم؛ چون در قم علم آموزی میکردم دارای انقلاب آشنا شدم و به جهت نخستین توشه عکس امام خمینی را که یک عکس سه در چهار بود به دست آوردیم و لای کتابهایمان قایم میکردیم که کسی نبیند. وی افزود: قرار بود که ظهر خویش حضرت آقا نماز بخوانند و آنگاه از نماز سخنرانی کنند و مجری برنامه هم من باشم؛ پس از نماز اولین سؤالی که مطرح شده بود در مورد دستمزد زنان در جمهوری اسلامی بود و حضرت آقا خطاب به آقای هوشیار که بهجای من مجری بود گفتند که “شما کنار بروید تا من جمعیت را ببینم” و آقای هوشیار کنار رفت و به همین عامل در راستای همان ضبطصوت قرار گرفتند؛ که در صورتی که من مجری برنامه بودم ترکش انفجار به من میخورد. حکیم خیراندیش، شاگردان اکثری را در امر طبی سنتی تربیت کردند که نیز اکنون به توسعه و گسترش همین طب سرگرم هستند. طب سنتی در اورجینال مجموعه ای میباشد از دانسته ها و نیز چنین مهارت ها و در ضمن یک سری کار هایی می باشد که بر شالوده نظریه ها، باورها و هم چنین تجربه های مستقر فرهنگ و تمدن های متعدد می باشد. در رخ عدم قاعدگی پزشک خیراندیش پیشنهاد می کنند که شب ها یک فنجان عرق رازیانه به یار یک قاشق چایخوری عسل میل شود. اهمیت عرض سلام خدمت حاج آقا دکتر خیراندیش خانمی هستم ۵۵ ساله از مشهد که حدود ۸ماه میباشد در سینه ام توده ای به وجود آمده که اهمیت مامو گرافی وسونوگرافی نشان داده میباشد که به احتمال جمع ی چربی است ولی نمونه برداری نکردم زیرا میترسم. کاربر کهن حزب جمهوری اسلامی کلیدی بیان این‌که منافقین میان کارگران و مساجد شکافت داشتند، گفت: روحانیون طرفدار خلق و خوی مسلمان در مساجد ناحیه نفوذهای داشتند و مسائلی از این دست واقعه میافتاد و ما محل تصمیمسازی فرهنگ بودیم و آرای قاطبه مردمان تهران از آن ناحیه برمیخاست پس نیاز بود که جریانسازی فرهنگی رویکرد بیندازیم. خیراندیش اصلی اظهار این‌که “در آن روزگار مهمترین خطابههای ضدانقلاب خطاب به شخصیتهای اولیه نظام و افراد نزدیک به امام خمینی بود”، طولانی تر کرد: همین جو شدید می بایست اصلی یک سری مسائل و راهحلها، حل می شد و بدین ترتیب یک برنامه برای شهید بهشتی در جاده ساوه و تولیددارو گذاشتیم و شهید بهشتی در آن سخنرانی کردند و مشاجره نقد لیبرالیسم دکتر خیراندیش ژنیکوماستی را مطرح کردند. خیراندیش مهم یادآوری این‌که نخستین اتفاق حیاتی آن گاه از انقلاب، انتخابات نخستین مجلس بود، خاطرنشان کرد: تلاشهای فراوانی بهخصوص در جنوب تهران داشتیم زیرا جنوب شهر حاوی جمعیت متراکم و متعددی بود و هنگامی صندوق رأی به مناطق شمالی می رفت اصلاً نمیدانستند انتخابات است. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه با دکتر خیراندیش زانو درد وب سایت خویش باشید.