سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

در اینجا دیتاها بیشتری نسبت به پیستون اتومبیل ارائه می شود. در شکل بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در هم اکنون حرکت به سمت بالا وقتی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی مرحله فشار گیر حیاتی اساسی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین هنگام تراز فشار گیر اساسی به طور تام مهم جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی کار روبشی هست که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در عاقبت این عمل موتور آرام تر فعالیت می نماید و تداوم پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون غالبا صرفا در موتور های کهنه ای بازدید می شود که جدار سیلندر های آنان ساییده شده و دامنه پیستون آن ها ساییده و یا شکسته شده است. برای خودداری از پیدایش همین ایراد باید یاتاقان سر تبارک شاتون را هر گاه که موتور باز می شود آیتم بررسی و ترازو گیری قرار گیرد و میزان لقی یا این که همان clearance آن گزینه ترازو گیری قرار گیرد به جهت همین عمل از یک فیلر گیج به کارگیری می شود که ان را در بین شاتون و یاتاقان قرار می دهند و تحلیل کنید که مقدار همین لقی از مقدار مجازی که از طرف تولید کننده در دفترچه تعمیراتی دستگاه داده شده میباشد بیشتر نباشد. محصول آن ها از چدن یا این که آلومینیم می باشد پیستون های چدنی بدنه ای تبارک خیس و سنگین تر دارند. گیر نمودن کل عیار پیستون در درون سیلندر بخش اعظم به این علت واقعه می افتد که سرعت انبساط پیستون پرسرعت خیس از انبساط سیلندر میباشد و همین امر سبب می شود که لقی در بین پیستون و سیلندر کمتر پیدا نماید . به همین خواسته قطر آن را حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷ میلی متر ریز خیس از قطر دامنه ی پیستون طراحی می کنند. علل کلیدی پیدایش این مشکل آن می باشد که یا سوخت تزریقی به موتور بیش از میزان رقیق بوده می باشد ، یا این که شمع های موتور از مدل خیلی گرم گزینش شده اند و یا این که سیستم جرقه موتور زودتر از موعد اضطراری فعالیت می نماید ( یعنی آدوانس است ) و یا این که نسبت دانسیته به تناسب اکتان سوخت ، خیلی بالاست و یا این که ابدا موتور مشکل کلی گرم شدن را دارد. به جهت دوری از زدن پیستون در اکثری از موتور ها از پیستون هایی استفاده می شود که گژن پین آنها اندکی بیرون از مرکز است.این خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون هست که منزله تراز فشار گیر اهمیت (شکل ۱۰) فعالیت می کند. همچنین نگه داشتن موتور در دورهای بالا در مواقع غیر ضروری، فشار وارده به پیستون و ضریب حرکتی آن را بالا میبرد که سبب ساز به فرسایش و نقص‌ عمل آن میشود. چالش همین پیستون ها به غیر از وزنشان، انتقال حرارتی زیر و شکنندگی آن‌ها است. همین قطعه، نیروی ناشی از احتراق را از روش میله اتصال به سمت پایین و به سوی میل لنگ حرکت می دهد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها فراوان اکثر در گزینه پیستون صنعتی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.