سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

این دسته از موتورها گشتاور را از طرز فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و بازگشت آن در باطن سیلندر ساخت می کنند. همین دیسک داخل سیلندر حرکت می کند و داخل سیلندر منبسط و منقبض می شود. مهم نوار فولادی ریخته گری شده و همینطور یک چاک در بدنه هست که از منطقه حلقه تا دامن پیستون کشیده شده.این پیستون ها حرکت نرمی در درون سیلندر دارند. در شکل زیر ، شیارهای سوپاپ تولید شده در یک پیستون گنبدی شکل را می بینید. در رخ انقطاع شدن این خنك كاري پیستون بر اثر حرارت حاصل از احتراق منبسط شده و حیاتی مرحله داخلي بوش تماس پیدا مي كند. در واقع حساس وارد شدن حرارت به گاز درون سیلندر، حجم گاز در سیلندر افزایش می یابد و اهمیت بیرون شدن گرما از سیلندر، فشار گاز کاهش یافته و اساسی اینکار، گاز راحتتر فشرده می شود. پیستون یک عدد از قطعات متحرک و مهم موتور است که در درون سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار سطح مهم چرخه به این معنی که مکش ، جرم ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) رخ گیرد. در این مقاله قصد داریم به جهت آشنایی اکثر شما کلیدی پیستون به عنوان یک راننده فن ای بپردازیم و از کارایی و کالا و گونه های آن تا دلایل خرابی و نشانه های آن حرف کنیم. امروزه در خودرو های سواری، از پیستون های آلومینیمی، به استدلال سبکی و انتقال حرارت بهتر، به کارگیری می گردد، که به دو طریق ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند. پیستون های بیضی صورت که برای خودداری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود مهم بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا این که ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر هست و قطر پیستون در بر روی محور ۴۵ درجه ای نسبت به محور ۰۰۳٫۰ اینچ یا ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. در مواقعی در راستای گژنپین قطر پیستون را کمتر در لحاظ میگیرند تا پیستون در وضعیت سرد مقداری متمایل به بیضی شود تا همین که در دما های بالا پیستون موقعیت گرد به خویش بگیرد. اما در خود به جای نمک , ماده خنک کننده فریون دارد , پیستون سیلندر از همین پیستون در موتور خودروهایی استفاده می شود که در نواحی زیاد گرم میباشند و نسبتاً در کلیه فصول سال گرم هستند . قطعه استوانه شکلی است که در باطن سیلندر حیاتی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اصلی موتور میباشد و روزگار های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند.