سدیم لوریل سولفات – شیمیایی هیرکان

تگزاپون به دو صورت صدفی و بی آلایش در بازار یافت می شود که از نوع صدفی ۀآن که اهمیت % خلوص پایین تری میباشد به منظور ایجاد محصولات کدر و صدفی مثل شامپوی سر یا مایع سرویس بهداشتی استعمال می شود. همینطور دمای مناسب برای آن نیز 5 تا 40 جايگاه سانتیگراد هست که اما به صورت کلی دماهای زیر خیس توصیه می شوند. اکثر اوقات مطالعات انجام شده در آیتم همین محصول به مصرف شدن SLS خالص به وسیله حیوانات و یا این که استعمال از آن به طور مستقیم در چشم آنها دارای ربط است. تقلب هایی که فروشندگان غیر معتبر در فروش تگزاپون انجام می دهند این می باشد که اساسی افزودن یه خرده الکل و مواد دیگر % خلوص آن را کمتر می دهند و به جای تگزاپون N70 بفروش می رسانند. SLES یک خمیر کف کننده است که به طور معمول اصلی خلوص ۷۰ % وزنی تولید می شود. به همین ادله سفارش می شود که محصولات آرایشی نباید شامل غلظت های بیش از 1 درصد از سدیم لوریل سولفات (SLS)، SLES و ALS باشد. به همین عامل توصیه می شود که محصولات آرایشی نباید شامل غلظت های بیش از 1 % از این ادغام شیمیایی باشند. همین ماده با تری اتانول آمین رقیقتر می شود.SLES یک خمیر کف کننده میباشد که معمولا کلیدی خلوص ۷۰ درصد وزنی ایجاد می شود.  سوال: صابونهای که به طور کامل اهمیت روغنهایگیاهی درست میشه یک سوپر فت ۵ تا ۱۰ درصد دارن ایا همین % چربی میتونه پیشگیری کننده از صدمه قلیا به پوست ساختار سدیم لوریل سولفات باشه ؟ مشخصات : سدیم لاریل سولفات به اختصار SLS رایجترین سولفات های مرحله فعال آنیونی از پاک کننده های سنتزی حیاتی قدرت مضاعف و جزو مواد فعال سطحی می باشد. هر دو همین ترکیبات جزء نوع ترکیبات “مواد فعال سطحی” surfactants می باشد که هر دو می تواند از روغن نارگیل بدست آیند. این مولکولها می توانند از طرز برهمکنش انتهای آبگریز خود ساختارهای را در آب سوق‌دهی کنند که مولکولهای روغن داخل آن بدام افتاده و در تراز آب به عامل حضور تیم های آب دوست معلق بمانند که در غایت براحتی شسته می شوند. سدیم لورت سولفات از شیوه اتکسیل یک الکل چرب مثل روغن نارگیل به دست می آید. سدیم لوریل سولفات در دو دسته پودری و فن ای می باشد. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه نقش سدیم لوریل سولفات لطفا از کاغذ ما بخواهید.