زغال کربن فعال چیست ؟

این ماده که کلیدی اسم های کربن اکتیو (Carbon Activated) و زغال فعال نیز شناخته شده است در فرایند تصفیه آب و از فی مابین بردن رنگ، بو و مزه کلر نقش به سزایی دارد. کربن فعال یکی از از پرکاربردترین ماده های شیمیایی از مدل عناصری می باشد که در فرمول خود، C یا کربن را کربن فعال جذب گاز دارند. ماده ی خام اساس و گام های اول قبل از فعال نمودن کربن می توانند بخش اعظمی از خاصیت فیزیکی و مقدار فعال بودن کربن فعال را تحت اثر گذاری قرار دهند . طرز فعالسازی شیمیایی توسط واکنش ماده کربنی مهم یک عامل شیمیایی صورت می گیرد. می قدرت بیشترین مقدار استعمال از همین ماده را در صنعت تصفیه آب به منظور زدودن ، بو و طعم نامطبوع دانست اما از همین ماده شگفت انگیز تنها در آب شرب به کار گیری نمی نمایند بلکه در فاضلاب کارخانه جات و همینطور در پالایشگاه های پهناور پترو شیمی ، نفت و گاز مورد استعمال قرار می گیرد. در همین نوشته تلاش شد تا خواص حیاتی و کاربردی کربن فعال را مورد برسی قرار دهیم و طرز های کلی که برای ساخت همین ماده رخ می گیرد را شرح داده شود. عاقبت یک میله متخلخل اهمیت حفره های بسیار است. اضطراری به ذکر می باشد که نیروهای پراکندگی لاندن یک فعل و انفعال در بین مولکولی هست که در دربین تمامی مولکولها اعم از قطبی و غیرقطبی وجود داراست ولی دوچندان کوتاه مدت میباشند. برای فعال سازی فیزیکی گازی میبایست فرآیند پیرولیز در محیط بی اثر و در دمای 600 تا 900 رتبه سلسیوس انجام شود، آن گاه اکسیژن به گوشه و کنار پمپ شود و دما در میان 900 تا 1200 مرتبه سلسیوس گرم گردد. این فعالیت منجر به تشکیل لینک و پیوند فی مابین سطح کربن و اکسیژن و تشکیل کربن فعال میشود. بدین ترتیب کربن در معرض اکسیژن قرار میگیرد و فرآیند اکسیداسیون انجام می‌شود و درنتیجه کربن فعال متخلخل ایجاد میگردد. علاوه بر سه دسته فوق، کربن فعال زغال چوب ACC هم در بعضی از صنعت های مورد به کار گیری قرار میگیرد.