روش های مختلفی جهت طبقه بندی ژنیکوماستی وجود دارد

کمپرس سرد می تواند عصب متورم را منقبض نماید و یک نحوه بی آلایش به جهت درمان خانگی ژنیکوماستی بهشمار آید. ژنیکوماستی می تواند یک سمت یا هر دو سمت سینه را زیر تأثیر قرار دهد ، گهگاه وقت ها به طور نامتقارن. در اصل جراحی کوچک نمودن سینه در مردان اساسی کمتر سایز سینه موجب بهبود فرم سینه و زیبایی اندام آقایان می شود . داشتن استایل مردانه یک عدد از مزیت های دارای در ظواهر مردان می باشد که اهمیت همین کار ظاهر مردانه تان حفظ می شود. دکتر معالج برای ریز نمودن سینه آقایان و برای برداشتن بافت چربی و غده ای برش هایی تولید می نماید تا بتواند سینه های متناسب مردانه تولید کند. هدف از جراحی ژنیکوماستی، مرمت فرم طبیعی سینه مردانه و تصحیح ناهنجاری های سینه و همینطور نصیب نوک سینه ژنیکوماستی گرید ۱ یا این که آئرولا است. در آقایان هم جراحی ریز کردن سینه به جهت معالجه بیماری ژنیکوماستی همگانی است. برای اندام آقایان سینه هایی افتاده یا این که پهناور خیس از سایز طبیعی جلوه زیبایی ندارد و آقایانی که دچاربیماری ژنیکوماستی می شوند بهتر هست جراحی ریز کردن سینه را انجام دهند، در این مقاله دکتر معالج آخوندی نسب توضیحات جامعی داده اند که پیشنهاد می‌کنیم آن را تا پایان مطالعه کنید. اما آقایانی که اصلی اندام متناسبی هستند باید باشند و می بایست سینه هایی مسطح داشته باشد به این ترتیب در صورت احساس عده قابل لمس یا تبارک شدن غیر طبیعی سینه خوبتر می باشد در اسرع وقت به جراح سینه مراجعه نمایند و مورد معاینه قرار گیرند. مواردی که تبارک شدن سینه در مردان دارای درد همپا باشد یا این که مهم لمس سینه توده ای سفت حس کنند بایستی برای درمان مبادرت کنند. ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه مردان، عارضه ای میباشد که در مردان دوچندان شایع می باشد و حساس بزرگ شدن بافت سینه همپا است. هر چند، در صورتی که ژنیکوماستی در عاقبت یک بیماری یا موقعیت یگانه مانند سوء تغذیه یا پرکاری تیروئید ایجاد شده باشد، به منظور معالجه این عارضه ابتلا می بایست عامل ساخت کننده را اهمیت روشهای درمانی برطرف نمود. پیشنهاد می شود آقایان هم به زیبایی اندام خود کلیدی دهند و در صورتی که سینه هایشان دچار عارضه یا این که درد نیز وجود ندارد برای درمان بزرگی سینه مبادرت کنند. 7. امپرازول و سایمتیدین یا مهار کننده های h2 که به جهت کمتر اسید معده مصرف میشوند. به جهت انجام جراحی کوچک کردن سینه در مردان حقوق جراح سینه و هزینه های بیمارستان بر بر روی انتخاب هزینه اثر گذاری می گذارد. اجتناب از مواردی که سبب ساز ارتقاء سایز سینه میشود تاثیر بسزایی در پایداری نتیجه های جراحی دارد. امروزه داشتن تن سلامت و بی نقص از معیارهای زیباشناسی به حساب می آید و مردانی که مبتلا ارتقا سایز سینه شده اند، وضعیت تنش زایی را سپری می کنند.