دستگاه اکسیژن ساز:قیمت و خرید بهترین دستگاه اکسیژن ساز خانگی ارزان1400

همین سیستم کلیدی سنسورهایی در درون دستگاه است که دم و بازدم بیمار را تشخیص می دهد و در هنگام دم، اکسیژن را به بیمار میرساند و در هنگام بازدم، مونوکسید کربن را خارج میکند. سپس از این که گرانول ها از گاز نیتروژن اشباع شدند تخلیص اکسیژن در این ستون متوقف و در ستون دیگر شروع می شود و دستگاه شروع به خارج کردن گاز نیتروژن از ستون می نماید و مجددا روند تخلیص از جدید شروع می شود. ۳- حجم دستگاه اکسیژن ساز (۳، ۵، ۸ یا این که ۱۰ لیتری) : که معمولا بوسیله پزشک معالج معالج یا این که مشاورین مهندسی طبابت افرا طب انتخاب می گردد. در اکسیژن ساز های پرتابل، مقدار اکسیژن خروجی به رخ دستی و بر مبنا نیاز مریض از طرز صفحه کنترلی کارگزاشتن شده بر روی دستگاه تهیه می شود. به کارگیری از دستگاه اکسیژن ساز برای بیمارانی که به آن نیاز دارند، مزایای متعددی داراست که در ادامه به آن ها اشاره میکنیم. اکسیژن ساز های ایستاده، صرفا دارای برق شهر فعالیت می کنند و در بخش اعظم دستگاه های اکسیژن ساز اثبات به خواسته جا بجایی دستگاه در نقاط مختلف، چرخ هایی در نصیب زیرین آن تعبیه شده است، حساس همین وجود حمل و نقل آن به راحتی اکسیژن ساز های پرتابل نیست، همچنین بیماران می توانند از سوند های اکسیژن بلند برای تحرک در خانه استفاده کنند. حداکثر و دستکم لیتر ایجاد شده بوسیله دستگاه اساسی استفاده از فلومتر آن تهیه می شود. به جهت بیماران سرطانی و یا این که افرادی که ریههایشان به رخ تقریبا جدی تخریب شده است، دستگاههایی اساسی گنجایش ۷ تا ۱۰ لیتر در دقیقه پیشنهاد میشود. بیماران آسم حاد به طور معمول از اکسیژن ساز ۳ تا ۵ لیتر در دقیقه و بیمارانی که ریه هایشان آسیب جدی چشم هست و نیاز به اکسیژن بیشتری دارا هستند از دستگاه ۷ تا ۱۰ لیتر در دقیقه به کارگیری می کنند. اکسیژن ساز خانگی در منزل سالمندان نیز در اکنون مرسوم شدن می باشد. فلومتر:محفظه ای استوانه ای مدرج و شیشه ای است که در بعضا از دستگاه ها از ۱تا ۵ و در برخی از ۱تا ۱۰مدرج شده هست و به وسیله یک پیچ پلاستیکی میزان اکسیژن خروج از دستگاه به بیمار تهیه میگردد.درون همین محفظه شیشه ای یک ساچمه پلاستیکی زیاد کوچک قرار دارااست که حساس زیاد و ناچیز نمودن اکسیژن خروجی دستگاه بالا و زیر میرود.این ساچمه روی هر عددی باشد نشانگر مقدار اکسیژن خروجی از دستگاه می دستگاه اکسیژن ساز چینی باشد. همین نکته را به یاد داشته باشید که سوراخها می بایست حساس سوزن یا یک جسم نوک تیز گشوده شوند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما دستگاه اکسیژن ساز برقی.