در مورد عمان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

دانشجویان خارجی حین علم آموزی میتوانند اساسی اشتغال در کار دانشجویی (حداکثر 20 ساعت در هفته) قسمتی از هزینههای تحصیل و زندگی در عمان را پوشش دهند. کلیدی این وجود این میهن پیروز شده است در سال های اخیر قدری از وابستگی خویش را به نفت و فروش آن کمتر دهد و صنعت توریسم و ماهیگیری خود را ارتقاء دهد. دکتر معالج رئیسی اهمیت تاکید بر این‌که در نگاه دولت عمان دقت به امنیت منطقه، جهان اسلام و مظلومین غرب آسیا وجود دارد، ابلاغ داشت: مناسبات ما با عمان مناسبات خوبی می باشد ولی در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری زمینه گسترش بیشتری وجود داراست و ظرفیتهای قابل دقت هر دو مرزوبوم میتواند در رشد رابطه ها اقتصادی و تجاری بکار گرفته شود. متقاضی مهاجرت به مملکت عمان از نحوه تحصیل می تواند به شکل الکترونیکی درخواست خود را در وب سایت دانشکده آیتم نظر ثبت کند. هر یک از دانشگاهها و رشتههای تحصیلی مدارک آیتم نیاز خود را داراست که باید کپی آنها ضمیمه درخواست شود. یک عدد از مشکلات زندگی مهاجران در عمان فقدان امنیت شغلی به عامل سیاست “عمانی سازی” دولت است که ساکنان محلی را به پرسنل خارجی ترجیح می دهد. پس از دریافت گواهی فارغالتحصیلی، دانشجو اهمیت داشتن توصیه شغلی از کارفرمایان عمانی میتواند ویزای تحصیلی خویش را به ویزای کاری تغییر‌و تحول دهد و اقامت عمان را تمدید کند. فقط رویکرد دریافت جواز اقامت کاری آن، داشتن توصیه شغلی از طرف کارفرمایان عمانی است؛ می بایست دقت داشت که شرکت های اهل ایران بسیاری در سراسر این مملکت دایر شدهاند که به دنبال نیروی هموطن خویش هستند. اشتغال به فعالیت دانشجویی و کسب تجربه در حین تحصیل میتواند دانشجو را در گام بعدی که یافتن شغل است، یاری کند؛ چرا که داشتن تجربه کار در این مملکت می تواند کارفرمایان را قانع شماره هتل عمان کند. بایستی دقت داشت که صرفا با تحصیل امکان اخذ اقامت دایم عمان وجود ندارد؛ متقاضی اقامت عمان بایستی به مدت ۲۰ سال در خاک این سرزمین کار و زندگی کند تا مجوز اقامت عمان را به دست آورد؛ واجب به ذکر است که پاسپورت و حق شهروندی از همین شیوه به اتباع خارجی اعطا نمیشود.