دريچه

از محدودة ملك، 1 متر از دريچه ها و بازشوهاي ساختمان كه امكان ورود هوا از آن ها دریچه سقفی 4 طرفه وجود دارد . در بعضی از موارد در کودکان و نوجوانانی که به رخ مادرزادی به تنگی دریچه آئورت در گیر هستند، می توان دهانه این دریچه را از شیوه یک فعالیت جراحی به اسم والووتومی (تخريب دريچه) گشوده کرد تا گشاد شود. در افرادی که تنگی روزنه آئورت منجر پیدایش علائمی (از قبیل تنگی نفس در زمان کار شدید، درد قفسه سینه یا این که غش کردن) شده است و یا در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، معمولاً روزنه آئورت از طرز عمل جراحی تعویض میشود. در افراد پیر و ضعیفی که خطر پیدایش دلایل ناشی از جراحی در آنان دوچندان است، میتوان جایگزینی روزنه آئورت را به وسیله یک کاتتر که از نحوه سرخرگ ران پا به سمت قلب سوق‌دهی میشود، انجام داد. در بعضا از موردها که شخص مورد نظر از بیماری سرخرگهای محیطی در نصیب ران پا نیز رنج میبرد، همین کاتتر از شیوه یک بریدگی کوچک که در سمت چپ قفسه سینه (روش ترانس اپیکال) و یا این که حتی در ذیل کتف (روش اکسیلاری) ایجاد میشود، به قلب نبی میشود. در این عمل یک کاتتر (سوند) که یک بالن در نوک آن تعبیه شده است، از طریق یک سیاهرگ یا سرخرگ به درون قلب ساماندهی میشود. پزشکان به طور معمول تنگی دریچه آئورت را بر اساس صدای غیر طبیعی قلب که از نحوه استتوسکوپ شنیده می گردد و هم نتایج آزمایش اکوکاردیوگرافی، تشخیص میدهند. در صورتی که نتیجه ها تست ورزش، غیر طبیعی باشد و یا این که مریض علائم خاصی را نشان دهد، معمولا حتمی هست که یک آزمایش آنژیوگرافی (یا کاتترگذاری قلبی) هم بر روی بیمار انجام شود تا در شکل ابتلاء به بیماری سرخرگهای کرونری، بتوان آن را تشخیص داد. کسانی که در جریان تست ورزش دچار درد قفسه سینه، تنگی نفس و یا این که ضعف شدید شوند، در معرض خطر ابتلاء به عارضه ها همین بیماری میباشند و می بایست زیر معالجه قرار بگیرند. بر بر روی همین بیماران آزمون اکوکاردیوگرافی به صورت دورهای و در فواصل هنگامی که بر اساس شدت عارضه تعیین میشود، انجام می‌گیرد تا وضعیت قلب و کارایی دریچههای آن به طور دائمی زیر حیث قرار داشته باشد. جایگزینی روزنه آئورت معیوب از طرز جراحی، بهترین درمانی هست که تقریباً به جهت هر بیماری می تواند انجام شود و نتایج بهبودی مریض بعد از آن از اين فعالیت نیز فراوان خوب و اميدبخش است.