تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار – آریاکوپلینگ

۷ بار می برسد و آنگاه به طور خودکار شیر فشارشکن بسته می شود . اخطار:هر گونه کارگزاری و بهره برداری در مداری غیر از مدار ارائه شده در مدار زیر غیر مجاز بوده و باعث به کمتر عمر شیر و صدمه به شیر و خط لوله می گردد و شیر را از گارانتی خارج می کند. در شکل ارتقاء فشار آب از مقدار تعیین شده، آغاز به عمل کرده و فشار آب را کاهش می­دهد. طریق کارکرد شیر فشار شکن بدین صورت می باشد که نخست شیر را بر روی فشار آیتم حیث برای خروجی شیر تنظیم کرده تا هنگامی که فشار جریان خروجی بیش از فشار تنظیم شده شود، شیر شروع به عمل کرده و فشار را کمتر دهد و وقتی که فشار سیستم به تراز امن بازگشت، شیر به شرایط نخستین برگردد. از طریق بررسی : ابتدا مقدار Kv را از بر روی جدول گزینش نموده و آن گاه کلیدی به کار گیری از فرمول میزان افت فشار AP را آنالیز مینمائیم . در شیر فشار شکن پایلوت دار میراب در در آغاز و قبل از خط مش اندازی، فشار خروجی شیر را به وسیله پایلوت تهیه و تنظیم کرده تا فشار خروجی از فشار تنظیمی فراتر یا این که ذیل تر نرود و به طور اثبات بر روی فشار تهیه و تنظیم فشار شکن کارتریجی هیدرولیک شده باقی بماند. شیر را از بسته بندی قطع نموده و لوله را بازرسی کرده و باطن آن را از وجود اشیا احتمالی پاک نمایید . گاهی ملاحظه می گردد اشخاص این دو جور شیر را با هم نادرست میگیرند. اعتنا دقیق به انتخاب درست شیرآلات صنعتی سبب ساز می شود که در خطوط لوله فلزی به حداکثر بازدهی کنترل جریان سیال دست یابیم .برای انتخاب درست شیر می بایست به مسائل زیادی اعتنا کرد که این ملاحظات بر عهده مهندس لوله کشی – متریال می باشد . اهمیت اعتنا به نمودار تحت می توانید نسبت فشار ورودی ه خروجی به جهت حالت ایده ال استخراج کنید تا اهمیت ورود به محدوده کاویتاسیون موجب فرسایش و خرابی شیر فشارشکن نشود. قبل از به کارگیری از شیر در اختیار گرفتن فشار بایستی منبع کندانس از آب پر شود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد بیشتر در مورد قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.