تصفیه فاضلاب بهداشتی

شرکت تصفیه سازان آب نیک پویان البرز (سهامی خاص) حساس سالها تجربه کاری و دارای بکارگیری بهترین روشها و تکنولوژیهای روز جهان در طراحی، ایجاد و اجرا در تمامی زمینه های تصفیه آب و فاضلاب و صنعت های متعلق به آن عمل میکند.با بکار گیری از کارشناسان چابکدست و علم فنی و تخصصی آن ها در طراحی و اجرای پروژه ها ، توانسته هست کلیه پروژه های انجام شده را طبق اهمیت آخرین استاندارد های روز دنیا و کسب استاندارد محفظه زیست به عاقبت برساند. اساسی این توضیح مشخص و معلوم میباشد که طراحی و ایجاد پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی پس از بررسی دقیق یه خرده و کیفی فاضلاب، و بر اساس نتایج مثال برداری ها و آزمایشات انجام میشود. بیوفیلتر ساخت کمپانی پویا ژن آزما (PGA Biofilter) به ابلاغ ساده، اساسی یک مخزن اصلی متشکل از بستر حاوی میکروارگانیزمهاست. تصفیه فاضلاب و پساب شامل فرآیند تبدیل فاضلاب (آبی که به جهت به کار گیری مطلوب نیست) به آب شیرینی که بتوان از آن دوباره استعمال کرد و یا این که تبدیل به آبی که بتوان به محیط زیست تصفیه فاضلاب روش تخلیه کرد. تصفیه فاضلاب حذف ناخالصیها از پساب قبل از وصال به سفرههای زیرزمینی یا این که تودههای آبی طبیعی مثل رودخانهها، دریاچهها و اقیانوسها است. گاهی ضروری میباشد میزان کلر مازاد قبل از تخلیه پساب به آب های سطحی از پساب خنثی شود که این مراحل را دکلره کردن می نامند. میزان اکسیژنی که پایین موقعیت عملیاتی انتقال پیدا می کند از ارتباط تحت قابل ارزیابی است. اکسیژن مصرف می شود چون میکروارگانیسم ها از آن در متابولیسم خویش به کارگیری می کنند. مزیت سیستم هایSBR در این میباشد که همین سیستم ها نیازی به زلال ساز ندارند. در اشکال سیستم های تصفیه فاضلاب تصفیه منزل فاضلاب جنوب تهران قابل به کارگیری است. فاضلاب حاصل از طوفان: آب حاصل از باران و سیلاب یکی از دیگر از منابع فاضلاب هست که از نحوه سیستم فاضلاب خیابان ها تخلیه و وارد سیستم تصفیه می شود. می باشد. آلاینده های موجود در فاضلاب آلاینده هایی شامل باکتری ها، مواد شیمیایی و مواد سمی دیگر می باشد. تصفیه فاضلاب صنعتی : بسته به نوع صنعت ، صنعت های باید قبل از تخلیه فاضلاب هایی که حاوی آلاینده هایی مانند فلزات سنگین و مواد شیمیایی سمی هستند از شیوه های پیشرفته ایی استعمال کنند. فاضلاب و پساب های صنعتی حاوی مواد شیمیایی و خطر آفرین و سمی هستند که میتوانند به جهت محفظه زیست و انسان خطر آفرین باشند.