تدریس شیمی به زبان انگلیسی

والت یک شیمیست درخشان می باشد که ناچار به رها کردن حرفه اصلی خود و درس دادن شیمی در دبیرستان میشود ولی پس از دوراندیشی از ابتلا به سرطان پیشرفته تصمیم می‌گیرد به امداد شاگرد سابقش (جسی پینکمن) از دانش ساخت متآمفتامین (شیشه خودمان) استفاده و از این راه و روش پولی به جیب بزند. یادگیری شیمی عصر دبیرستان آن هم به زبانی غیر از لهجه مادری مستمند همراهی یک استاد تدریس خصوصی شیمی کنکور اصفهان حیاتی تجربه است. ناخالصیهای موجود در مواد معدنی سبب رنگی شدن آنان می‌گردد مثلاً کوارتز نیز می تواند صورتی به لحاظ رسد که به آن «رز کوارتز» میگویند و هم می تواند بنفش باشد که به «آمیتیست» معروف است؛ بدین ترتیب علت رنگی شدن کریستال عاقبت جذب نور بوسیله الکترونهای تولید کننده آن می باشد و خصوصیت خاصی به جهت تشخیص خلوص ماده نیست. گاز سمی تنها یکی از گانگستر ها را میکشد؛ بنابراین والت بایستی از شر آن یکی از نیز خلاص شود ولی مشکل دارای همین هست که نمیداند اصلی جسدش چه کند. نکته جالب اینکه این اسید شیشه را حل میکند؛ به این ترتیب باید در بطریهای پلاستیکی (PTFE یا این که تفلون) محافظت شود. در یک عدد از سکانسهای بریکینگ بد وقتی آزمایشگاه سیار ساخت شیشه در بیابان برپا شده، والت بوسیله دو گانگستر تهدید میشود و به جهت اینکه از شرشان خلاص شود از یک واکنش شیمیایی برای ساخت گاز سمی استفاده میکند. هیدروفلوئوریک اسید به علت ویژگیهای شیمیایی نامعمول زیاد پرکاربرد هست و در هر آزمایشگاه شیمی پیدا میشود. به این معنا که اگر ذهن دانش آموزان تنها به سوی آموزش، فارغ از رویش و تفریح متمرکز شود، او به فردی فرسوده، خسته، عصبی، گوشه گیر و یک بعدی تبدیل شده و آن طور که باید، شکوفا نخواهد شد.شیمی علمی هست زنده و پویا كه خصوصیت های كمی و كیفی ساختار مواد و چگونگی تغییر تحول و تبدیلات آن ها را بیان می كند.پس بایستی به جهت تولید انگیزه و بكارگیری خلاقیت دانش آموزان در زنگ شیمی كلاس درس را ازحالت یكنواختی و تكراری شدن به یك كلاس فعال تبدیل كنید. لذا یک فضای مناسب به جهت کار و عمل مشترک تولید می گردد.- هنگامی که معلم معین نماید دانش آموزان چه چیزهایی را بایستی یاد بگیرند آن‌ها خوب تر فرا می گیرند. والت کریستال شیشهای اهمیت خلوص فراوان بالا تولید کرده که یکی از از مشخصات ظاهری آن رنگ آبی است. جسی یک عدد از ضعیفترین دانش آموزان والت در کل برهه زمانی درس دادن است اهمیت این وجود هنگامی پخت شیشه را بهصورت حرفهای شروع می‌کند تازه به حیاتی دانش شیمی در ایجاد محصولی حساس خلوص بالا پی میبرد. در یک عدد دیگر از سکانسهای بیابانی بریکینگ بد، جسی و والت مشغول پخت شیشه هستند که متوجه میگردند باتری خودرو فعالیت نمی کند. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه تدریس خصوصی شیمی در قم بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.