بیانیه گروه سازنده «قهرمان»: تحریف نکنید، این فیلم کپی هیچ اثری نیست – خبرآنلاین

البته شهر قشنگ هنوز مخاطب دارد و کماکان این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا بچههای زیر سن رسمی که مرتکب قتل میشوند بایستی تا ۱۸ سالگی زندانی بمانند و بعد از آن اعدام شوند؟ فرهادی در ادامه اصلی بیان آن که «بیانیهنویس» نمی باشد و «معمولا از این نوع اظهارنظرهای تند» پرهیز میکند، گفت: «وقتی اولین توشه مساله اعدام بچههای ذیل ۱۸ سال مطرح شد، فکر می‌کنم شهر خوشگل اولی فیلمی بود که در این باره ساخته شد. اهمیت اتمام دوره کلاسی، همین هنرجو عمل کلاسی خود را که اهمیت ایده و طرح و تحت بررسی و راهنمایی آقای فرهادی ساخته شده بود، پایه گذاری کردن نهایی و در چند جشنواره فیلم کوتاه سوای اشاره و ذکر نام آقای اصغر فرهادی به نمایش درمی آوردند./ ۵ سال آنگاه و در سال ۹۸، خانم مسیح زاده دوباره در دورههای آموزشی آقای فرهادی در موسسه بامداد ثبتنام مینمایند. مهم اتمام دوره کلاسی، همین هنرجو کار کلاسی خود را که اساسی ایده و طرح و تحتنظارت و هدایت آقای فرهادی ساخته شده بود حساس تیتر برنامه تلویزیونی «دو سر برد، دو سر باخت» تدوین کردن آخری و در یکسری جشنواره فیلم کوتاه بدون اشاره و ذکر اسم آقای اصغر فرهادی به نمایش درمیآوردند. خیال نمایید من آن موقع به جای ساختن شهر خوشگل یک بیانیه تند منتشر میکردم. احتمال دارد بیانیه مهربانی از آب در نمیآمد. ما می بایست خودمان نشانهها را کنار نیز بچینیم و قضاوت کنیم که او احتمالا این کیف را دزدیده است. چنانچه یک روز یک نفر در خیابان توی گوش اصغر فرهادی هم بزند باید بپذیرد؛ زیرا وارد زمینه سیاست شده می باشد و مردم از او مطالبه دارند. البته عدهای دیگر ارتباط همین فیلمساز جوان کلیدی فرهادی را نشانهای میدانند از این که یک استاد، ایده شاگردش را ربوده است. به این ادله حدود یک عدد دو شب روی یک نوشته در همین گزینه عمل کردم که فقط درباره ممنوعیت سفر فقدان و درباره هر تصمیمى هست که سیاستمداران مىگیرند و کلیدی آن، انسان ها را به گروههای متفاوت و روبروی نیز تقسیم میکنند. این فیلم برای فرهادی یک عقبگرد است. داود مرادیان مدیریت گروه برنامه مستند بنیاد روایت فتح می باشد و در گفتوگویی که حیاتی خبرگزاری مهر داشته، گفته: «اصغر فرهادی مهم هر آن که دوست داشته میباشد فالوده خورده و میخورد. البته پس از مدتی حساس او دوست می شوند و زمین دار بزرگ تصمیم می گیرد از حسن و عطا حمایت کرده و کل هزینه ایجاد آلبوم موسیقی آن ها را تقبل کند. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد اصغر فرهادی قهرمان حامد بهداد لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.