اکسیژن مایع O2 Liquid – سپهر گاز کاویان

از اکسیژن مایع به تیتر سوخت سفینههای فضایی به کارگیری میشود. در شاتل های فضایی، موشک ها، آپولو، سفینه های فضایی و… به عبارتی طور که گفتیم گاز اکسیژن در شرایطی تبدیل به اکسیژن مایع می شود، بنابراین یکی از روشهای ایجاد گاز اکسیژن جزء‌جزء‌کردن و تقطیر هوای مایع می باشد، به کارگیری از همین طرز به گونه ای میباشد که بعد از ایجاد گاز می بایست سریعاً تصفیه شود و اساسی به کارگیری از فیلترهای مختص ناخالصی های همراه دارای اکسیژن جدا شوند. بعد بسته به استراکچر دستگاهی که طراحی شده فشار همین هوا در چندین تراز به فشار مورد لحاظ دستگاه افزوده میشه. سیلندر های فارغ از درز فشار بالاتری را تحمل می کنند و مثلا برای گازهای آرگون، نیتروژن، اکسیژن، هلیوم، هیدروژن و … فلش کلانتری در گفت وگو اصلی خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد نهایی حالت بازار گازهای طبی و صنعتی اظهار کرد: کلیدی توجه به شیوع موج پنجم کرونا، مقدار تقاضای گازهای طبی و اکسیژن در برخی بخش ها نسبت به قبل از شیوع موج پنجم 4.5 تا 5 اکسیژن مایع زمهریر برابر بیشتر شد. این صنایع با توجه به مصرف زیاد این گاز اکسیژن را به صورت مایع خریداری کرده، در مخازن کرایوژنیک نگهداری، تبدیل به گاز کرده و در غایت اکسیژن را در فاز گاز گزینه به کار گیری قرار می دهند. سه چهارم تن متشکل از آب است و افزایش آب در بدن و گردش آن به رخ سلامت در بدن، یاری زیادی به ارتقاء کارایی و در غایت ارتقاء انرژی در طول روز می کند. سفارش قاطع این میباشد که خواب شب را از دست ندهید. اما نباید اجازه دهید این احساسات و اذهان باعث شود که رفتارتان تغییر و تحول جهت دهد و این تغییر تحول جهت دادن افکار، شما را از هدف تان بدور کند. 2- انکسار پرتوهای نوری به درون کره دیده جهت کمک به تشکیل تصویر شی ءها خارج بروی پرده شبکیه که مرحله داخلی کره چشم را می پوشاند. درصورتیکه در هر کدام از لایه های فوق یا این که در چند لایه بیماریها یی ساخت شود منجر خلل در عملکرد قرنیه خواهد شد و بنابراین بر روی تشکیل تصویر یا این که مراقبت از خویش کره دیده که از وظایف کلیدی بافت قرنیه میباشد تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت. گفته می شود حدود 70 درصد پردازش تصویری کره دیده مربوط به قرنیه می باشد.عمل انکسار پرتوهای نوری به وسیله قرنیه بعلت انحناء مرحله قدامی(جلویی)آن هست که به ساختمان قرنیه رخ عدسی محدب را میدهداگر این انحناء به مقدارطبیعی نباشد در آن رخ قرنیه یا این که محدب خیس کار می نماید (انکسارقوی تر- نزدیک بینی) ویا اصلی تحدب کاهش باعث انکسار نور به درون کره دیده می شود (انکسارضعیف تربدور بینی) البته می بایست در لحاظ داشت که در دوربینی یا این که نزدیک بینی تنها صورت تحدب قرنیه نقش ندارد بلکه فاکتورها ی دیگری نیز نظیر طول قدامی خلفی (جلو تا عقب کره) چشم نیز نقش دارند.