انواع دودکش – انواع کلاهک – موارد ایمنی دودکش ها

خلاصه قصه سریال دودکش : سریال دودکش ماجرا دو خانواده را قصه می نماید که یک قالیشویی دارا‌هستند و اتفاقات غیر متداولی برایشان می افتد و قصه را به پیش می برد… نصب دودکش بخاری که جریان گاز منواکسید را از خود عبور می دهد می تواند تا حدود بسیاری از میزان خطر بکاهد و از پیش آمدن همین حوادث دوری کند. در موقع کارکرد آبگرمکن گازی و حمام کردن بازشوی نزدیک را مقداری باز بگذارید تا هوا به خوبی به آن فروش کلاهک دودکش رسد . قبل از کارگزاشتن بخاری یا این که آبگرمکن مسیر دودکش را تحلیل نمایید و مطمئن شوید مسیر گشوده است زیرا مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص وسایل گازسوز شده و گازهای خطرناک و مسموم کننده می نماید که استشمام این گازها باعث خفگی و مسمومیت خواهد شد. فشردن بیش از اندازه کلاهک سبب ساز تغییر تحول موقعیت وگرفتگی منافذ خروج گازهای دودکش می شود پس از فشردن کلاهک پرهیز نمایید. شما هر سال و هر یک سری وقت یکبار بایستی کلاهک دودکش های وسایل گازسوز را باز‌نگری نمائید تا درصورتیکه کلاهک افتاده باشد، آن را در محل خویش کارگزاری کنید. انتهای دودکش های توکار باید از مرحله پشت بام یک متر فراتر باشد. هر وسیله گاز سوز باید یک دودکش و کلاهک جدا از هم و استاندارد داشته باشد و هیچ گاه نباید دو وسیله اهمیت یک دودکش باشند. دودکش می بایست کلاهک داشته باشد ، کلاهک در منظم سوختن وسیله گازسوز اثر گذاری گذار می باشد و اجازه نمی دهد سایر اشیاء و پرندگان وارد دودکش شوند همچنین از رخنه باران و برف خودداری می کند. برای دودکش داخل و خارج دیوار از لوله های پلاستیکی استعمال نکنید بلکه از لوله های مقاوم در برابر حرارت به کار گیری نمایید. عمودی دودکش بر روی نماها باید به وسیله بست های مناسب به دیوار محکم شود. برای خودداری از کج شدن دودکش ، نصیب عمودی دودکش را روی شالوده های مطلوب قراردهید تا وزن آن به پایه انتقال یابد. البته در این نوشته سعی داریم تا مقداری بخش اعظم در خصوص گونه های دودکش و هم کاربردها و ویژگیهای های مثبت و منفی هر یک کطالبی را اهمیت شما به اشتراک بگذاریم. در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت کلاهک دودکش موتورخانه.