از پریزهای برق استاندارد 16 آمپر استفاده شود

دکمه و پریز نسل نوین، علاوه بر شیک بودن، سهولت و رفاه را نیز به اعضا هدیه می دهند. این پریزها علاوه بر پیچ فاز و نول، اهمیت پیج اتصال به زمین نیز هستند. در قدم بعدی باید سیم های دکمه و پریز کهن را اساسی استفاده از فاز متر و یا پیچ کوشتی جدا کنیم. به تیتر مثال دو سیم آبی را در شکاف سمت چپ و دو سیم قرمز یا قهوه ایی را در شکاف سمت راست قرار می‌دهیم و اهمیت پیچ کوشتی قیمت کلید و پریز زم گروپ آنهارا محکم میبندیم. معمولا پریز ها 3 تا سیم به رنگ های، زرد، آبی و قرمز رنگ یا قهوه ایی دارند. به طور معمول سیم زرد سیم ارت میباشد، سیم آبی نول و سیم قرمز رنگ یا قهوه ایی فاز می باشد که به جهت کارگزاشتن غیر از سیم زردرنگ که سیم ارت میباشد هر کدام از سیم های آبی به این معنی که نول را به ترک سمت چپ یا راست و سیم قرمز‌رنگ یعنی فاز را به شکاف دیگری متصل میکنید. همین مدل از پریزها، به یک سیستم آرت دارمجهز می باشند که برای تخلیه بار الکتریکی به زمین متصل می شود. شبیه پریز دسته E است. دکمه صلیبی : یا کراکس برای در اختیار گرفتن مدارچراغ ها از سه نقطه و یا این که بیشتر به کار برده می شود که به رخ ضربدری است. دکمه دو پل: حیاتی که در واقع دو کلید در یک جعبه می باشد؛ برای انقطاع و وصل هم‌زمان دو فاز، یا این که یک فاز و یک نول آیتم استعمال می باشد. سوییچ دو خط مش یا این که تبدیل : حساس که مدار را تبدیل یا این که ردوبدل می نماید؛ جهت وصل و انقطاع چراغ از دو نقطه متفاوت کاربرد دارد. به کمک این سوییچ میتوان از چند نقطه متفاوت یک مدار واحد را در دست گرفتن کرد. یک دکمه تک پل یک چیز ثابت را از یک مکان واحد کنترل می کند. یکی از از گونه های پریز، پریز الکتریسیته تک فاز هست که دوچندان در خانهها کاربرد دارد. سیم مربوطه وظیفه انتقال الکتریسیته ساکنی که درمدارتخلیه شده را جهت ممانعت از برق گرفتگی کلید و پریز 4m دارد. مراد از پریز سه فاز حیاتی دو اتصال اضافی این می باشد که از یک اتصال برای هادی حفاظتی استفاده می گردد و از اتصال دوم در جهت هادی خنثی استفاده میشود. از همین پریزها جهت اتصال به فیش آنتن مرکزی بهره می برند. این گونه از کلید و پریزها در داخل دیوار ساختمانها، جایگذاری میشوند؛ به همین صورت که در زمان ساخت ساختمان، قوطی کلید، داخل دیوار، کارگزاشتن شده و بعد از آن دکمه و پریز را اهمیت به کار گیری از چنگک، درون آن، نصب میکنند. پریزها در کشورهای متعدد از نظر صورت و میزان متفاوت هستند؛ البته عملکرد کلی آنها در همگی کشورها شبیه است. میزان گيري بر روي خط پيرامون انجام مي شود. 1// بر پایه گونه اتصال : همین فاکتورکلیدهای یک جهته ( یک پُل، دو پُل، سه پُل و سه پُل و نول) و کلیدهای یکسری جهته (دو جهته دارای موقعیت خاموش، دو مداره، تبدیل، تبدیل دو پُل و صلیبی) را شامل می گردد. کلیدهای برق هوشمند، آسودگی خیال را برایتان به ارمغان می آورند.با چنین کلیدهایی، قدرتمند به در اختیار گرفتن روشنایی خانه تان از شیوه تلفن هوشمند و یا این که تولید کانکشن دارای دیگر دستگاه های هوشمند منزل خواهید بود. برای جدا نمودن برق منزل به سراغ فیوز رفته و سوییچ فیوز را زیر میدهیم تا برق خانه انقطاع بشود. به طور کلی سوییچ و پریز روکار در دو جور بارانی و ساده ساخت می شوند. این دسته کلیدها مطلوب مکان هایی می باشد که، نیازی به پر‌نور ماندن مداوم لامپ نمی باشد ( مثلا رویکرد پله ها، پشت بام و…) . به این ادله به کارگیری از آنان در مکانهای تولیدی و صنعتی، محبوبیت متعددی دارد. ولتاژ نامی آیتم مصرف سوییچ های ساختمان های مسکونی، اداری، صنعتی، بهداشتی، درمانی و غیره، مطابق استاندارد ملی شماره 462 نبایستی از 250 ولت برای تک فاز و500 ولت به جهت دو فازو سه فاز تجاوز نماید. سوییچ یک پُل، یک راه، یک خانه : این مدل سوییچ برای انقطاع و وصل سیم فاز در چراغ های روشنایی آیتم استفاده می باشد. کلید سه پل: با برای جدا و وصل سه انشعاب از یک نقطه می باشد.