ارز دیجیتال اتریوم (ETH) چیست؟

ثابت سهام اتریوم چیست؟ قرار است در فاز یک، بلاک چین اتریوم به رخ تمام به ثابت سهام کوچ نماید و ماینینگ پایان یابد البته زمانه اجرای فاز یک هنوز معین نیست. اتریوم خیلی وقت است که از مرحله ثابت مضمون‌ عبور کرده و شاید اکنون زمانه قابل قبولی به جهت ورود سرمایه گذاران نو باشد. جایگاه دوم هم مربوط به سوختن توکنها در سرانجام تراکنشهای اتریوم هست که ۳۵,۶۹۶ اتر به ارزش ۹۸.۶ میلیون دلار را از چرخه عرضه حذف کرده است. سرانجام، میتوان بلاک چینی معطوف بر تمرکززدایی و مقیاس پذیری را تصور کرد. ممکن است در نهایت به بلاک چینی ایمن و مقیاسپذیر دست یابید، اما غیر متمرکز نخواهد بود. در سناریوی دیگر، گس لیمیت بلاک میتواند برداشته شود تا کانال به امنیت و مقیاس پذیری دست یابد، اما دیگر به به عبارتی اندازه غیر متمرکز نخواهد بود. در رمز ارزها نیز مقیاسپذیری به همین معنا هست که بلاک چین چه تعداد تراکنش را در لحظه می تواند پردازش کند. به طور خلاصه، در صورتی که اتریوم قصد دارد ستون فقرات سیستم تازه مالی باشد، باید بتواند تراکنشهای بیشتری را در هر ثانیه پردازش کند. هرچه سقف بالاتر باشد، تراکنشهای بیشتری میتوانند در یک مقطع هنگامی معین پردازش شوند، درست است؟ چنانچه تراکنشهای در انتظار، بخش اعظم از فضای موجود در یک بلاک باشد، به زودی با حجم بالایی تراکنش انجام نشده مواجه خوا‌هیم شد، بها گس ارتقا خواهد یافت و کاربران به جهت انجام تراکنشهای خویش می بایست هزینه بیشتری بپردازند. ویتالیک بوترین برای نشان دادن تعادل گزینه نیاز یک بلاک چین اهمیت کارایی مناسب، سهگانه مقیاس پذیری را طبق تصویر ذیل ارائه کرد. در زمانه نگارش همین مقاله، گسترش بر بستر اتریوم هزینه بالایی به همپا داراست و کاربرانی که کلیدی فناوری آن آشنا نیستند، به دشواری توانایی تعامل حیاتی آن را خرید قانونی اتریوم خواهند داشت. در واقع می توان گفت اتریوم به تیتر بیت کوینی در حیث گرفته می شود که قابل برنامه نویسی بوده و بسط دهندگان به وسیله آن می توانند دارای بکارگیری تکنولوژی بلاکچین به جهت تولید کسب و کار، تشکیلات دیجیتالی و …