اخبار و بررسی بازی کالاف دیوتی موبایل (Call Of Duty: Mobile)

اگر از هواداران سری ندای وظیفه هستید، حتما میدانید که فصل ۱۰ کالاف دیوتی موبایل به زودی منتشر میشود. این مهارت که تحت عنوان Munitions Box (جعبه مهمات) شناخته میشود، به عنوان یک اکولایزر حیاتی یک اسلحه دوگانه که حساس نرخ بالای شلیک است، مخلوط میگردد و به بازیکنان CoD Mobile همین قابلیت و امکان را میدهد تا تیم خویش را مجدداً احیا کنند. این قابلیت و امکان به شما امکانات ویژهای می‌دهد که اساسی استعمال از آن‌ها میتوانید معاندان خویش را ریلکس خیس کالاف دیوتی موبایل سایت بکشید. دارای انداختن یک جعبه مهمات در نقشه، شما و همتیمیهایتان میتوانید یک بار دیگر مهمات حتمی خود را اخذ کنید. نصیب اهمیت و فعالیت بردی دیگر بازی بخش Perkها است. دارای دقت به الگوی اکتیوژن در فصلهای قبل، به احتمال دوچندان دست‌کم یک نقشهی دیگر نیز در این فصل وجود خواهد داشت. تازه ترین Scorestreak این فصل که ذیل عنوان Energy Storm (طوفان انرژی) شناخته میشود، موج عظیمی از انرژی را به یک نقطه مختص از نقشه پرتاب مینماید و به هر چیزی که در آن نزدیکی باشد جراحت میرساند. در بازی کالاف دیوتی موبایل، Scorestreak به قابلیتی گفته می گردد که آن گاه از کشتن یک‌سری معاند پشت سر هم به شما داده می گردد تا از آن به کارگیری کنید. از آن جایی که فصل ۹ CoD Mobile اهمیت استقبال مهربانی از سوی گیمرها روبهرو شد، حال نیز اکثری از اعضا به فصل ۱۰ همین سری که در رویه می باشد فراوان خوشبین هستند. فصل نهم CoD Mobile تقریباً به پایان رسیده و این به معنای آن میباشد که فصل ۱۰ این سری در خط مش است. علاوه بر این، تیراندازی به جعبه هم میتواند به دشمنان اطراف حتی پس از اتمام جنگ نیز جراحت برساند. اگر نتوانستید سی پی حتمی به جهت بتل پس را حیاتی به کارگیری از راههای رایگان کسب CP بازی کالاف دیوتی موبایل به دست آورید، اصلاً نگران نباشید چون میتوانید مقدار سی پی را که به جهت خرید بتل پس قلیل دارید، اساسی مناسبترین قیمت تنظیم کنید. به جهت این‌که بدانید بازی Call of Duty Warzone چیست، میتوانید سری به این نوشته بزنید.