آشنایی با تعمیر برج خنک کننده

در سیستم برج خنک کن مدار باز، آب اساسی هوای آلوده و کثیف در تماس میباشد و همینطور احتمال ورود حشرات و دیگر آلودگی های محیطی وجود دارد. نازلها بدلیل تماس مداوم مهم فشار جریان آب داغ، در گیر رسوب، دفورمگی یا این که رخنه میشوند. همین قطعه غالبا از مواد پلیمری ساخته می شود و از محصول آلومینیوم یا این که برنج تولید می شود. در کولینگ تاور مکعبی آب یک تعداد معینی محل ورود وارد نازل های پاشش آب (Nozzle) می گردد. بروزرسانی قطعات کولینگ تاور بر راندمان برودتی کاهش دمای آن برج خنک کننده دما گستر تاثیر گذار است. اهمیت ارتقاء قیمت انرژی و تأکید بر محفظه زیست پایدار ، اطمینان از این‌که برج های کولر به نوع ای طراحی و ساخته شده و همچنین کارگزاشتن و مراقبت می شوند که از انرژی کمتری به کار گیری کنند، اصلی است. نازل برج خنک کننده که به آن افشانک نیز گفته می شود، به رخ رزوه ای در سیستم پاشش آب کارگزاری می شود و وظیفه توزیع و پخش کردن آب بر بر روی پکینگ ها را بر عهده دارد. جریان هوا هم همانند مدلهای مکعبی از نصیب لوورهای مکش هوا وارد برج خنک کن شده و از قسمت انتهایی Fan Deck نیز بیرون می گردد. 5. شستشوی پرفشار و به کارگیری از جاروبرقی هم منتخب از مراحل نظافت تام را تشکیل می دهد. به کارگیری از همین قطعه باعث می شود مصرف آب کمتر پیدا کند. این محل ورود به یک شناور وصل است که مشابه شناور کولر آبی عمل میکند. کولر آب حیاتی پاشش آب منجر ارتقاء رطوبت هوا و کمتر دمای خشک هوا در تابستان می گردد. 1. کارگزاشتن صافی به جهت فیلتر کردن اضافات و زباله ها که از جراحت رساندن آلودگی های منتقله از شیوه هوا یا این که آب به سیستم جلوگیر میکند. همین طریق ها می توانند دارای مراقبت جریان مناسب آب و جریان هوا و همچنین خودداری از خوردگی در برج خنک کننده ، از افت عملکرد در نصیب انتقال گرما دوری کنند. 3. روش های مختلف تصفیه آب مانند فیلتراسیون، رسوب زدایی و استعمال از مواد شیمیایی سبز کارایی بهینه سیستم برج خنک کننده را تأمین میکند. به جهت نمونه نازل و پکینگ از قطعات رسوب پذیر کولینگ تاور هستند. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه با چه جایی و طریق استعمال از برج خنک کننده چینی دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.