پیستون چیست ؟

قطر پیستون های موتور ماشین دربین ۷۶ تا ۱۲۲ میلی متر (۳ تا ۴ اینچ) تغییر‌و تحول می کند.همه پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور دچار لرزش نشود. قطر آن نیز، دربین ۳ تا ۴ اینچ (۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر) piston 84mm متغیر است. در شکل زیر یک سیستم چهار سیلندر نشان داده شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ استفاده شده است. حلقه پیستون یک واشر قابل انبساط چاکدار است، که برای ایجاد آب بند دربین پیستون و جداره سیلندر به عمل می­رود. تاج پیستون (سر پیستون) تراز فوقانی پیستون (بالاترین نقطه نسبت به سرسیلندر) است، که حین کارایی موتور پایین نیروها و دماهای زیاد شدید قرار دارد. تفاوت وزن و اندازه پیستونها ضمن برهم زدن تعادل وزنی موتور منجر به ناهماهنگی کارایی بخشهای مختلف آن قیمت پیستون هورنت تیوفایو میشود. علت رایج دیگری که به جهت این کار وجود دارد انبساط بیش از اندازه پیستون در محل خروج دود میباشد ولی همین حالتی اکثر در سیلندرهایی رخداد می افتد که بر بر روی دهانه خروجی آنها پل زده شده است . میزان و چینش حلقه پیستون به طراحی موتور و مواد به عمل رفته در سیلندر بستگی دارد. طولانی تر نمودن سیلیکون به آلومینیوم، از طرفی سبب ساز ترد و شکننده شدن پیستون شده و در این صورت، خطر شکسته شدن و خرابی پیستون ماشین زمان پرس نمودن گژنپین وجود دارد. پیستون با حرکات خود (به سمت پایین) در آغاز باعث ورود هوا و یا این که ادغام هوا و سوخت به درون سیلندر میشود، بعد از آن منجر فشرده شدن ترکیب مذکور گشته و در ضمن به نحو راضی بودن منتخب (هنگام حرکت به سمت بالا) از نشت کردن گازها دوری میکند. هنگامیکه ادغام سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد. فشار اعمال شده بر بر روی رینگ این قطعه نسبتاً دارای فشار گازهای احتراق متناسب است. شیار حلقه یک تورفتگی بر بر روی محفظه بیرونی این قطعه است، که برای قرارگیری رینگ تعبیه شده است. یک نکته دیگر که زمان طراحی رینگ پیستون در حیث گرفته می­شود فشار تماس حساس جداره سیلندر است.