پر کردن و ترمیم دندان: کامپوزیت، آمالگام، سرامیک و بررسی هزینه – کلینیک دندانپزشکی سروش

روشهای دنداپزشکی ترمیمی، دندان را به گونهای بازسازی میکند که نه تنها طبیعی به نظر میرسد، بلکه عملکرد طبیعی داشته و اجازه میدهد تا در هنگام باز و بسته شدن فک و عمل جویدن، نیروی فشار بایت بر روی دندان باقی نمانده و از آن عبور کند. اگر میزان دندان باقی مانده کافی باشد، با مواد ترمیم مستقیم دندان ترمیم می شود. برای این کار دندانپزشک زیبایی ابتدا میزان پوسیدگی دندانها را برداشته و فضای داخل دندان را خالی می کند و سپس آن را عصب کشی کرده و با مواد پر کننده آمالگام یا کامپوزیت پر می کند.

در روش دیگر نیز دندانپزشک با تجویز داروهایی از قبیل دهانشویه های ضد میکروبی، ژل های آنتی بیوتیک و قرص های زیر لثه ای حاوی آنتی بیوتیک و یا جراحی بیمارهای لثه را درمان می کند. پس از اینکه لثه معاینه شد، در صورتی که به مشکل یا عارضه ای مبتلا شده باشد، باید درمان شود. پوسیده بودن دندانهای قدامی مطمئنا موجب بدترکیب شدن چهره می شود که برای درمان این عارضه می توان از روش پرکردن دندانها استفاده کرد. در این روش با بلند کردن لایه های از لثه زیبایی دهان و دندان افزایش می یابد.

دندانپزشک زیبایی در بسیاری از موارد با جراحی لثه شکل لثه را تغییر می دهد و موجب افزایش زیبایی دهان و دندان فرد می شود. در ترمیم های دندانی مستقیم پروسه درمانی به صورت یک پر کردن در داخل دهان فرد انجام ترمیم دندان قدامی می شود. در صورت شل شدن ایمپلنت دندان، چکار باید کرد؟ نمونههای ترمیم غیرمستقیم دندان شامل روکش کردن، تاجگذاری دندان، بریج، ایمپلنت، اینلی و آنلی دندان میباشد.

تخریب لثه می تواند باعث پوسیدگی ریشه دندان، از دست دادن استخوان های دندان و در نهایت از دست دادن دندان ها گردد. ریشه دندان در اثر تخریب لثه ممکن است نسبت به غذاها و یا مایعات سرد و یا گرم حساس شود و ممکن است دندان ها ظاهری دراز داشته باشند. زمانی که دندانها نامرتب و درهم ریخته باشند، علاوه بر اینکه چهره را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد، مرور زمان نیز موجب تخریب دندانها نیز می شود.