قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

۱۱- روزنه سقفی تایلی بدونِ فریمِ ترکیبی مهم دریچه گرد کروی. ۶- روزنه سقفی تایلی بدون فریمِ ترکیبی اساسی روزنه گرد تخت( بلندگویی). دریچه سقفی گرد، چهارگوشه ای و تایلی از پاراگراف دریچه های سقفی هستند. روزنه های سقفی چهارگوش از پرکاربردترین اشکال دریچههای سقفی میباشند که به عامل ساختار متقارن خویش باعث تعدیل پرتاب هوا به تمام جهات میشود. در روزنه چهارگوش کلاف پهن، پرهها از بدنه اصلی قطع بوده و سازه به وضعیت قرارگیری به 4 مدل: یکطرفه، دوطرفه، سهطرفه وچهارطرفه نامگذاری شده است. برای کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب هم از شیوه سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی آرمسترانگ به کارگیری می شود که از اشکال سقفی یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همینطور مشبک و خورشیدی تشکیل می شود. دریچه کولر گرد برای انتقال هوا نو از بیرون به درون محفظه به کار گیری می شود، همچنین به جهت تشکیل هوای مطبوع و مطلوب در فضاهای متفاوت مانند خدمت بهداشتی، حمام، خط مش پله و انبارها به کار می رود. همین روزنه ها برای سقف هایی که ارتفاع آن‌ها کمتر از ۵ متر است کاربرد دارند و به جهت هوای رفت ، رجوع و تخلیه و همچنین به خواسته هر دو هدف تهویه مطبوع یعنی سرمایش و گرمایش هم به کارگیری می شوند. دریچه های سقفی گرد ثابت دمپردار و فارغ از دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به مراد نصب در سقف یا روی کانال روکار طراحی شده اند.این دریچه ها جهت هوای رفت، رجوع و برگشت و تخلیه استعمال می شوند که پخش جریان یکنواخت هوا را به صورت افقی به وسیله پره های پی درپی هم مرکز در کل جهات انجام می دهند. علاوه بر این انجام مراحل چرخش مداوم هوا گرد و غبار موجود در فضای موجود هم جمع آوری خواهد شد . این روزنه ها جریان هوا را از رویکرد سقف مبادله می کنند و به محیط هوا رسانی می کنند. روزنه های سقفی در سقف های کاذب نیز کارگزاری می شوند، هوای ورودی کولرهای آبی را جهت دهی می نمایند و برای منتشر کردن هوا در سیستم های ایجاد هوا استفاده می شوند. روزنه سقفی چهارطرفه نیز می تواند جهتِ دمشِ و هم جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که برای مکش بکاربرده میشود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه نیز می تواند بطور مستقل برروی سقف پیچ و نصب شود و هم میتواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه بایستی به وسیله یک باکسِ رابط یا طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه سقفی هوا بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.