دوچرخه ثابت پروتئوس مدل Nuvola R3 Series W

تنظیم نبودن ارتفاع زین می تواند در دراز مدت مشکلات و آسیب هایی برای شما به وجود آورد. کار با این وسیلهی شادیبخش ورزشی اگر صحیح و اصولی باشد، به مفاصل و زانو فشار نمیآورد و در مقایسه با دیگر ابزار ورزش خانگی کمترین آسیب و عارضه را به همراه دارد. ممانعت از درد گردن: اگر به مدت طولانی با پدال زدن از دوچرخه استفاده نمایید یا دستههای آن به سمت پایین باشد، ممکن است در معرض درد گردن یا آسیب دیدگی ماهیچههای پا قرار بگیرید، برای پیشگیری از این عارضه بهتر است مدت زیاد ی رکاب نزنید و دستهی دوچرخه را برای ارتفاع مناسب نتظیم کنید که مجبور نباشید روی آن خم شوید.

دوچرخهی ثابت ایستاده: این نوع دوچرخهی ثابت با زین قابل تنظیم باعث تقویت عضلات و کاهش وزن میشود، کاربر میتواند به صورت نشسته یا ایستاده روی آن قرار بگیرد و با رکاب زدن کالری بیشتری نسبت به دوچرخهی نشسته بسوزاند. رهایی از درد زانو: یکی از تبعات استفاده نادرست از دوچرخهی ثابت، درد در ناحیهی زانو و کمر است، اگر صندلی را صحیح تنظیم کنید و مچ پا را در وضعیت مناسب روی رکاب قرار دهید، خود را از این درد رها خواهید کرد.

آیا دوچرخه ثابت برای زانو ضرر دارد؟ است، قیمت در درجهی دوم اهمیت قرار دارد با این حال عواملی نظیر: ضمانت، شرکت سازنده، امکانات مختلف، قابلیت تنظیم و برخورداری از برنامههای ورزشی قیمت دوچرخه را رقم میزنند. قیمت دوچرخه ثابت در بازار به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت ازجمله امکانات و ویژگیهای تعبیهشده، کشور سازنده و جنس قطعات و همچنین نوع برند. وزن و سهولت جابجایی دوچرخه: به مقدار وزن خود و کسانی که قصد دارند از این وسیله ورزشی و سلامتی استفاده کنند و همچنین تحمل دوچرخه توجه داشته باشید، شما ممکن است از دوچرخه در همه جای خانه کار بکشید، گونهای خریداری کنید که به سادگی حمل شود، مانند نوعی که دارای چرخ متحرک است.

هدف گذاری: نخستین گام این است که هدف خود را از خرید این وسیلهی هوازی خانگی تعیین نمایید، قصد بهرهبرداری معمولی دارید یا حرفهای، قرار است تنها خودتان از آن استفاده نمایید یا همچنین دوستان و اعضای خانواده، خرید شما باید پاسخگوی این سئولات باشد. نکته: اگر مشکل آرتروز و سیاتیک دارید بهتر است از این وسیله صرفنظر نمایید، ضمن اینکه استفاده از آن برای زنان باردار هم توصیه نمیشود. پدال ها جلوتر از زین قرار دارد و در استفاده طولانی مدت باعث خستگی کمتر در قسمت های: کمر و نشیمنگاه میشود. دوچرخه ثابت به عنوان ورزشی ایروبیک، باعث ترشح هورمون اندروفین میشود، این هورمون شادی و نشاط را به دنبال دارد و سطح اضطراب و استرس را کاهش میدهد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت خرید دوچرخه ثابت پروتئوس.