دریچه کولر – انواع و قیمت دریچه کولر – تهویه نظری – 09128722799

از پاراگراف کاربردهای دریچه کولر چهارطرفه سقفی،در سیستم های دمش و مکش هوا می باشد.لازم به توضیح می باشد از روزنه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی بطور هم زمان می قدرت به کارگیری نمود. این دریچه ها به طور معمول بصورت دیواری آیتم استعمال قرار می گیرند، البته استعمال در سقف هم هیچ اشکالی در کارکرد آن‌ها ایجاد دریچه کولر چوبی جدید نخواهد کرد. در صورتی که بخواهیم دست اندرکاران موءثر در بالابودنِ قیمت روزنه کولر اسلوت را نسبت به دیگر روزنه ها آیتم باز‌نگری قرار دهیم، می توان به مورد pvc پلاستیکیِ بکاررفته در ساختار این روزنه اشاره نمود. ابعاد روزنه کولر اسلوت بصورت به طور کامل اختیاری از سوی کارفرما اعلام و بدون حصر قابل ساخت و عرضه می باشد.ابعاد دریچه هم از دست اندرکاران مستقیم در استخراج قیمت کولر می باشد،بدیهی است هر چه بعد ها روزنه کولر اسلوت بزرگتر باشد،قیمت روزنه کولر اسلوت هم ارتقا می یابد. دریچه کولر دوطرفه سقفی هم بصورت بادمپر و فارغ از دمپر ساخته می شود و در هر دوسیستم دمنده و مکنده قابل استفاده می باشد.دریچه کولر دوطرفه نیز برای سرمایش و نیز برای گرمایش مورد مصرف دارد. روزنه های کولری در ابعاد مختلف و سوای انحصار ابعاد، بصورت سفارشی و حساس هر تعداد گزینه نیاز کارفرما، قابل ساخت و عرضه می باشد. ساختار نمای ظاهری این روزنه کولر هم از خطوط موازی مهم تیغه های کله قندیِ کوچک که بصورت پروفیل آلومینیوم ساخت و در بدنه ی همین دریچه کولر تعبیه می گردد تشکیل شده است.این نوع دریچه کولر هوای باطن نتورک کولر را سوای هیچ تغییری در زاویه ی پرتاب به محفظه انتقال می دهد. ساختار و صورت این روزنه به نظر فرم دقیقاً مشابه به روزنه کولر آهنیِ طرح تازه می باشد اصلی این تفاوت که جنسِ مَتریالِ قاب و پرّه ها و دمپرِ همین دریچه کولر از پروفیل و ورق آلومینیوم تشکیل شده است. ساختار این روزنه کولر ،در حاشیه ی خود از یک فِرِیم حساس جنس پروفیل آلومینیوم تشکیل یافته است.داخل کادرِ همین روزنه کولر نیز از خطوط موازیِ T شکل تشکیل یافته که این خطوط سبب ساز ریزش هوا بصورت تعدیل شده از دهانه دریچه کولر می گردد. در داخل بدنه ی داخلیِ دریچه کولر اسلوت،برای تعادل در هوارسانی از یک سِری قطعات پلاستیکیِ مشکی استعمال می گردد. معمولا در ساخت روزنه های فوق از برگه های آهن محکم به کار گیری می شود تا در برابر فشار جراحت نبینند. قیمت روزنه کولر چندطرفه سقفی به خاطرِ میزان ورقِ مصرفی و همچنین زمانِ بیشترِ ساخت، عمدتا از بها دریچه کولر دیواری بالاتر می باشد. به صورت کلی می بایست در لحاظ داشته باشید که هدف از خرید کردن روزنه کولر؛ تهیه نمودن هوا و سرمای ورودی به گوشه و کنار میباشد لذا گزینش بعدها مناسب و همینطور فرآورده آن می اقتدار دوچندان دارای و معضل برانگیز باشد.