خانه هوشمند چیست؟

شرایط تعطیلات و بضاعت تغییر‌و تحول دمای آب اهمیت به کار گیری از اسمارتفون به جلوگیری از هدررفت انرژی زیاد یاری مینماید و به همین ترتیب به گرم کردن یا دوباره گرم نمودن آبی که از آن استفاده نشده است، نیاز نخواهیم داشت. این حسگرها اطلاعاتی را درباره مدت دوران گرم یا این که سرد بودن خانه جمعآوری می کنند تا به این ترتیب تجهیزات گرمایی و سرمایی بیش از اندازه فعال باقی نمانند. هنگامی که سیستمهای تهویه مطبوع را کلیدی سیستمهای روشنایی متصل میکنید، میتوانید برنامه خودکاری به آنها بدهید که بهطور مثال، در زمان غروب آفتاب بهصورت خودکار نورهای مورد نیاز در منزل تأمین شوند و بعد از آن از این‌که سرمای هوا دمای خانه را ذیل تأثیر قرار داد، سیستمهای گرمایی شروع به کار کنند. بهطور مثال، میتوانید کلیدهای WeMo Switch را بهگونهای تهیه نمایید که به طور همزمان دارای غروب آفتاب چراغها روشن شود یا یک چراغ معین وقتی که ایمیلی را از رییستان اخذ میکنید، شروع به چشمک زدن کند. هزینه خرید آن ها بسته به جور و امکاناتی که دارا هستند از 15 تا 69 دلار متغیر است و معروفترین شرکتهایی که در این حوزه به ارائه محصولات میپردازند Belkin’s WeMo Lights ،TCP Connect ،GE Link ،Philips Hue و Insteon هستند. آبپاشهای قابل برنامهریزی هوشمند بینیاز به گشوده و بسته کردن توسط انسان تأثیر زیادی در کاهش مصرف آب دارند. بسته به اوضاع، سیستمهای تهویه مطبوع شروع به عمل کنند، تلویزیون بازی فوتبال مجموعه گزینه علاقه شما را اکران دهد و اجاق هم غذا را گرم کند. همچنین، این شرکت پیمان دیتا می باشد بهزودی محصولات خود را به سیستم تشخیص وضعیت جغرافیایی هم مجهز کند که به این ترتیب، هنگامی به درها میرسید بهصورت مداد گشوده میشوند. ترکیب ابزارهای هوشمندی مثل لامپهای روشنایی، پریزها و اجزای تهویه مطبوع می تواند یک منزل مداد یکپارچه را ساخت کند؛ خانهای که بتواند بضاعت و توان یادگیری داشته باشد و خویش را دارای رویدادهای روزمره تطبیق دهد. آشپزخانه هوشمند روزی به شما این قابلیت را می‌دهد تا از درون سوپرمارکت محتویات یخچال خود را نظارت کنید و وسایلی مانند Quirky Egg Minder اولیه قدمها را در همین ارتباط برداشتهاند. بعضی چراغهای هوشمند امکان تغییر رنگ هم دارا هستند که به شما این امکان را ارائه می کنند تا با ایجاد برنامههای از پیش انتخاب شده وضعیتهایی مثل نور به جهت موقعیت استراحت، نور به جهت وضعیت مطالعه و… همین ابزارهای کوچک شگفتآور کارایی دارا هستند تا حد قابلیت نیاز به برنامهریزی در ترموستاتهای قابل برنامهریزی را خانه هوشمند ولنجک مهوش عالمی کمتر دهند. برای چراغهای رومیزی، چراغهای کف و سایر چراغهایی که حتماً به پریز نیاز دارا‌هستند میتوانید از دوشاخههای مجهز به وایفای نظیر WeMo Switch به کار گیری کنید. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم خانه هوشمند چیدانه بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.