بوریک اسید (Boric Acid) – اسید بوریک واژینال – عوارض جانبی اسید بوریک (Boric Acid)

همچنین آیوسپت® به خواسته تسکین تحریک، سوزش، گزیدگی و خارش ناشی از آلاینده های موجود در هوا (مانند گرده و دود) و یا آب کلر دار به فعالیت برده می شود. اسید بوریک به رخ بلورهای پودری سپید رنگ شکری مانند می باشد. در هنگام فریت نمودن بچ­های حاوی اسید بوریک، می بایست قطعا مقدار فراریت اسید بوریک بوسیله بخار آب تشکیل شده را در نظر گرفت. در افزودن اسید بوریک به فریت، می بایست دقت داشت که نسبت B2O3 به SiO2 نیابد کمتر از 1 به 2 باشد. لعاب­های حاوی بور، لعاب­های پایه لطف به جهت لعاب­های رنگی هستند، که رنگ در آن­ها از شیوه حل شدن عنصر واسطه ایجاد می­شود. 1. سه قاشق غذاخوری از آن را در دو لیتر آب گرم حل کنید و مدام پس از شستن صورت، حوله ای را در آب آن تر کرده و روی رخ بگذارید و به صورت بمالید. گند طاول را درمان می‌کند و چنانچه فصل انجیر کمبود پودر اسیدبوریک را به وسیلهی پنبه هر روز سه بار بر روی محل بزنید، مؤثر است. 3. اسید بوریک را با آب اکسیژنه مخلوط کرده و اهمیت فشار بر روی موضع بپاشید. بوریک اسید در صورت تماس حساس پوست سمیت پاره ای دارد. ترکیبات بور به ندرت به صورت خام در لعاب­ها مورد استفاده قرار می­گیرند، اما حضور همین ماده به رخ ماده اول در بخش اعظمی از فریت­ها سودمند است. بور گیرایی سطحی لعاب را کمتر دیتا و از همین طریق شتاب صاف شدن سطوح لعاب را در حین پخت ارتقا می­دهد. پاسخ: آنگاه از تماس کوتاه مدت حیاتی بوریک-اسید، نشانه ها و نشانههایی از آسیب به راحتی قابل مشاهده است. لعاب­های حاوی مقادیر بسیار بور به استدلال آن که در دمای پخت مضاعف سیال هستند به سرعت پخته می­شوند، البته عیب این نوع لعاب­ها آن می باشد که به راحتی مبتلا جدایش فاز می­شوند. همین متاع در درمانگاه ها زمان تونومتری، گونیوسکوپی، خارج سازی جسم خارجی و به کار گیری از فلورسئین به فعالیت برده می شود. همچنین این فرآورده به مراد التیام و پاک سازی دیده به عمل برده می شود. امروزه هم می توان همین اسید را در همین کاربردها استعمال کرد. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از نکات اسید بوریک ، شما ممکن است می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.