بخش ۴. چگونه برای انتشار خبر و گزارش فعالیت کنیم؟

رقابت بر سر انتشار خبر فعالیتهای شما در رسانهها می­تواند نفس­گیر و زمان­بر باشد. رقابت بر سر درج خبر و گزارش در رسانهها میتواند شدید باشد، به این ترتیب استخدام شخصی مجرب به جهت ساخت ارتباط اصلی رسانهها می تواند به هدف ها شما امداد کند. به زمان بودن – به­طور کلی، هر قدر خبر تازه­تر باشد، خوب تر است. آیا به­ خاطر این هست که فعالیت جمعی است؟ آیا به خاطر ماهیت مالی قضیه است؟ ابوالبقاء ایوبّ بن موسی حسینی مینویسد: حدیث، اسم میباشد از «تحدیث» که به معنای «اِخبار» بوده است، آن گاه به گزارش قول، فعل و تقریر منسوب به پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) اطلاق شد. در صورتی که ابتکارعمل شما مربوط به اشخاص معلول است، گفتههای خود را اهمیت آمار همراه نمایید و به روزنامهنگاران بگویید که تعدادی نفر معلول در باهمستان میباشند که می­توانند از خدمات شما بهره­مند شوند. یکی از راههای رایج برای این که خبری را اهمیت عموم در بین بگذارید،؛ نشر بیانیه مطبوعاتی است. نقل ­قول­ها ممکن میباشد خارج از زمینه گفتگو معنای دیگری پیدا کند. حال بنگریم خبر به معنای «گزارش» دارای حدیث چه ارتباطی دارد. به گفته هادی طحان نظیف، تحلیل لایحه بودجه در شورای پاسبان همچنان ادامه دارد و این شورا دیروز دارای بعضا از اعضای کمیسیون تلفیق میزان دارایی مجلس گرد‌همایی مشترک داشت. » فرض کنید که افراد در علیه صحبت­های شما یا مخاطبان آن رسانه، همیشه به همین فکر می­کنند که «خب که چه؟ در صورتی که فکر میکنید چکیده از همین تحریف در نقل عهدوپیمان ممکن میباشد تقصیر شما باشد (مثلا منظورتان را درست بیان نکردهاید و یا این که نکته مهمی را ناگفته گذاشتید و سبب به کژفهمی شده) بابت آن عذرخواهی کنید. بایستی به همین فکر کنید که چه رسانه­ای یا نشریه­ای به جهت خواسته شما مورد بهتری است. ممکن میباشد ابتکارعمل شما در اصل جدید باشد یا این که در این محل، نو معرفی شده باشد یا بتواند گرایش تازه­ای را در کارهای باهمستانی نمایندگی کند. پرسش کنید که اگر مورد قضیه را به­ لطف واضح نمایید و مخاطب نیز آن را بفهمد، چه میزان اساسا دارای مخاطب ارتباط برقرار می­کند؟ پیش از این که کنفرانس خبری را برگزار کنید، اطمینان حاصل نمایید خبری که قصد اعلام آن را دارید، از اهمیت و برجستگی کافی برخوردار است، از نظر وقتی به موقع می باشد و به مخاطبان شما مرتبط است. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم اخبار 99 نی نی سایت بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.