الکترود استنلس استیل E308H , E308L با پوشش 15 ، 16 ، 17

از این رو احتمال تشکیل کاربید های خطر آفرین راسب در مرز دانه ها به دست کم رسیده ومقاومت به خوردگی آن به ویژه در مقابل SCC تا حدود متعددی افزایش پیدا می نماید ، فارغ از آنکه نیاز ی به نیوبیوم یا تیتانیوم ، برای استوار سازی کاربید وجود داشته باشد . الکترود E 309 MO L ادغام شیمایی همین الکترود شبیه E 309بوده وفقط مقدار مولیبدن آن اکثر ، و مقدار کربن آن تاحدود متعددی کاهش می باشد وبه همین استدلال خطر بروز خوردگی در بین دانه ای به دست‌کم می رساند. الکترود E 308 MO ترکیب شیمایی همین الکترود مشابه E 308بوده وفقط در مقدار مولیبدن آن مقداری بیشتر از E308 میباشد و حداکثر به ۰.۰۴% می رسد . الکترود E ۳۰۸H مخلوط شیمایی این الکترود شبیه E 308بوده وفقط در میزان کربن موجود مخلوط جوش حاصل از آن یه خرده بیشتر از E308 است .مقدار کربن در حدود ۰.۰۸ – ۰.۰۴ سئو علاوه بر ارتقا استحکام ، مقاومت در برابر خزش (creep) به ویژه در رتبه حرارت های بالا را تا حدودی دوچندان ارتقا می بخشد . الکترود E 309 MO مخلوط شیمایی همین الکترود شبیه E 309بوده وفقط ارتقاء مقادیری مولیبدن وکاهش کربن ،آن را برا ی جوشکاری فولاد های AISI 316 ونیز لایه دهی بر روی فولادهای کربنی نموده است. الکترودMO E310 ترکیب شیمیایی آن مشابه الکترود E310 بوده و صرفا میزان مولیبدن در مخلوط آن وجود داراست این الکترود برا ی جوشکاری فولادهای ریختگی مقاوم در برابر حرارت نظیر AISI 316 یا لایه دهی بر روی فولادهای کربنی کاربرد دارااست . از این الکترود ،برای جوشکاری اشکال فولادهای مقاومت در برابر خوردگی وحرارت، به ویژه فولاد AISI 347و نیز جوشکاری آن به فولاد های کربنی و لایه دهی بر روی فولادهای کربنی استفاده می شود . این الکترود ها را برای جوشکاری فولادهای مقاوم در برابر خوردگی و حرارت به ویژه AISI 309 کاربرد دارااست . الکترود E 310 Cb مخلوط شیمیایی آن شبیه الکترود E310 بوده و صرفا به جهت پایدار سازی کاربید ها ، در ادغام خویش مقادیر ی نیوبیوم دارااست . قرار گرفتن جوش حاصل از همین الکترود ، به جهت مدت طولانی در محدوده حرارتی ۸۷۰-۷۶۰ سانتی گراد می تواند حیاتی تشکیل فلز سیکما و کاربید های ثانویه ، باعث کاهش خوردگی و انعطاف پذیری گردد. الکترود E 309 CB ترکیب شیمایی همین الکترود مشابه E 309بوده وفقط مقادیر ی یکسری صدم درصد نیوبیوم ،جهت استوار سازی کاربید وافزایش مقاومت در برابر خوردگی های در میان دانه ای به آن افزوده شده می باشد . در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه الکترود استیل زنانه لطفا از سایت ما دیدن کنید.